Gå til indholdet

Bogføringskonti i Nexus

Det er muligt at tilpasse Nexus til den kontoplan som du anvender i dit separate bogføringssystem. Formålet hermed er, at registrationer i Nexus, både de automatiske og de manuelle, grupperes på den måde som du ønsker, og så det er let for dig at foretage opsummerede registrationer i dit bogføringsprogram.

Det vil typisk være salgsrelaterede konti der oprettes, såvel som konti til depoter, såsom bankkonto, kasse mv. Dine depotkonti i Nexus skal oprettes af Raymeon - kontakt os hvis ikke allerede det er sket.

Salgskonti - opsætning og anvendelse

For at imødekomme behovet for mere end én konto pr. salgsaktivitet samles sådanne konti i såkaldte konteringsprofiler i Nexus.

Eksempler på konteringsprofiler kunne være Produktsalg, Salg af ydelser, Deposita etc. Lad os dykke lidt dyrere ned i Produktsalg:

Når salg af produkter sker til Danmark, EU og Udlandet er der forskellige behov for at tillægge og afregne moms. Visse varer kan endda være momsfri, selvom de er solgt til Danmark. I dit bogføringsystem er der derfor typisk oprettet mindst 4 forskellige konti til dit varesalg.

I Nexus samles disse konti (og der kan både være færre og flere end fire) i en konteringsprofil.

Opsætning

Opsætning sker i registreringsdatabasen i Nexus. Vi vil her se på nedenstående behov for seks forskellige konteringsprofiler med tilhørende konti i bogføringssystemet:

Profil-nr. Navn på konteringsprofil salg m. moms indland EU salg uden moms Rubrik B Udland Rubrik C Salg uden moms indland
 1  Produktsalg 1010  1025  1020  1030
2 Salg af ydelser  1010  1025 1020 1030
3 Pant 1015  1015 1015 1015
4 Husleje  1050  1050 1050 1050
5 Deposita 6401 6401 6401 6401
6 Forudbetalt husleje 6402 6402 6402 6402

Her et kig i registreringsdatabasen - konteringsprofilerne defineres under Modules -> Accounting -> AccountingProfiles:

accountingprofiles

Ovenstående eksempel kan hentes som importfil, importeres, og siden tilpasses til dine konti og med de navne du ønsker:

Download XML-fil til import af ovenst. konteringsprofiler

Anvendelse

For at anvende konteringsprofiler i forbindelse med salg af produkter eller ydelser i Nexus skal katalogproduktet indstilles korrekt. Det gøres ved at redigere katalogproduktet og scrollet til afsnittet “Indstillinger”. Nederst i dette afsnit findes en drop-down vælger der viser de oprettede konteringsprofiler.

Vælg den korrekte konteringsprofil og tryk på en af OK-knapperne i Admin-vinduet for katalogproduktet.

Tildelingen er helt dynamisk, og gemmes ingen andre steder end på selve katalogproduktet. Det betyder, at når du trækker en “Bogføringsrapport, salg” for enhver historisk periode kan rapporten vise salget opdelt pr. konto.

Rapport til din bogføring

Start med at åbne rapportvinduet på vanlige vis (tandhjul -> lyn) og vælg derefter rapporten Bogføring, salg. Anfør dine rapportparametre:

accountingsales

(Bemærk fluebenet i “Vis konterings detaljer).

Det producerer flg. overblik over perioden, direkte i rapportvinduet:

accprofilesreportoverview

Klik på “PDF”-linket i rapportvinduet for at danne dit bilagsgrundlag til din bogføring.