Gå til indholdet

Rykning af debitorer

De virksomheder der taber flest penge på dårlige betalere gør det som oftest på grund af en uhensigtsmæssigt kreditpolitk, og fordi de ikke rykker for forfaldne betalinger. Med sit semi-automatiske rykkersystem hjælper Nexus dig med at rykkere når der er brug for det.

Sådan fungerer rykkersystemet

Rykkersystemet i Nexus er opbygget om en række rykkerprofiler. Hver rykkerprofil indeholder instrukser om rykkerinterval samt hvilke emailtemplates der skal tages i anvendelse. På en administrationsside kan du se de rykkere, der på ethvert givent tidspunkt er klar til at blive afsendt.

Ved at vælge rykkerprofil på hver af dine kunder kan du sikre at den enkelt kunde rykkes på en hensigtsmæssig måde, vurderet udfra jeres relation, betalingsfrist og historik.

Lidt populært kan siges, at beslutningen om hvem der skal rykkes, hvilken rykker der skal afsendes og om tidspunktet er rigtigt træffes af Nexus, mens det er dig der selv der vælger hvornår og om rykkeren skal afsendes. Dermed er der tale om en næsten-fuldautomatiseret proces.

Alle anførte tider er første mulige rykningstidspunkt fra enten forfaldsdato eller sidst afsendte rykker.

Det er derfor oplagt at afsende rykkere hver gang du er færdig med at registrere indbetalinger fra dine kunder i Nexus. Dermed afsendes rykkere tidligst muligt og direkte efter du har set efter betalinger i banken.

Selve afsendelsen er manuel, og du kan fravælge enkelte rykkere som du ikke måtte ønske at afsende.

Tilgængelige rykkerprofiler

Der findes i alt tre forskellige rykkerprofiler. Du kan vælge én profil pr. kunde.

Aggressiv rykkerprofil

Den aggressive rykkerprofiler er en forebyggende profil, specielt til de kunder der har brug for lidt ekstra hjælp til at huske at betale dig.

Aggressiv er også god til kunder der har lange betalingsfrister, eksempelvis 30 dage eller mere, fordi der allerede er gået en rum tid fra fakturaen blev udstedt. Der er derfor god grund til at begynde at rykke tidligere end ved korte frister.

Profilen har en samlet rykkertid på 27 dage fra forfaldsdato til du kan overgive fordringen til inkasso.

  • 3 dage før forfald er første mulige tidspunkt for at sende en betalingspåmindelse. Der er ingen gebyr til kunden, og vi anbefaler at din tone i emailen er venlig og blot påminde om en kommende betaling.

  • 10 dage fra påmindelsen til at det er muligt at afsende 1. rykker. Da der er påmindet 3 dage før forfald modtager kunden således denne rykker 7 dage efter forfald. Her kan tonen med fordel være lidt skarpere. Giver du en betalingsfrist på 10 dage, må du pålægge et rykkergebyr på 100 kroner.

  • 10 dage fra 1. rykker til 2. rykker, som også er dit inkassovarsel, hvor fordringen overdrages til inkasso uden yderligere varsel, hvis ikke betaling er indgået efter 10 dage. Her pålægger du igen rykkerbegyr på 100 kroner.

Nexus vedhæfter automatisk den faktura der rykkes for ved hver eneste påmindelse- eller rykkerafsendelse.

Normal rykkerprofil

2 dage til først mulige betalingspåmindelse fra forfaldsdato. Der er ingen gebyr til kunden, og din tone i mailen bør bør være venlig.

10 dage fra 1. til anden rykker

10 dage fra 2. rykker

Normal-profilen passer som oftest godt til de fleste kunder. Fejl i både leverancer, fakturaer mm kan forekomme, og denne profil giver dig og din kunde tid til at løse disse forhold, før den næste rykker er klar til afsendelse.

Moderat

8 dage til første mulige rykker fra forfaldsdatoen

10 dage fra 1. til anden rykker

10 dage fra 2. rykker

10 dage fra 3. rykker

Moderat-profilen giver en relativt lang rykkerproces - næsten 40 dage fra forfaldsdato til du kan overgive sagen til inkasso.

For visse kundetyper, hvor der måske ikke er så stor usikkerhed om du vil blive betalt (store virksomheder, kommune, stat osv), men hvor kundetypen ofte skal afklare meget internt i forhold til godkendelser (eller bare er gode til at trække tiden ud), kan moderat-profilen holde relationen på bedre kurs, end en masse rykkere fra dig. Men du skal selvfølgelig overveje om det er en god idé.

Anvend Aggressiv-profilen med lange betalingsfrister

Det kunne virke oplagt at anvende moderat med kunder der har lang betalingsfrist (fordi det er jo også et "moderat" tiltag fra din side) men med mindre kunden enten er en stor virksomhed, stat eller kommune kan det være en rigtig gdd ide at kombinere en lang betalingsfrist med en kort rykkerprocedure. Den kortest mulige er "Aggressiv-profilen" i Nexus.