Gå til indholdet

Konsekvensprodukter tillægges automatisk en ordre på andre produkter

Konsekvensprodukter er katalogprodukter, der kan tilknyttes andre katalogprodukter via en såkaldt afhængighedsprofil. Profilen styrer hvad der sker, og konsekvensprodukter kan anvendes til eksempelvis pant, afgifter, forpakning, paller, før-salg serviceopgaver og andet, hvor der er et krav om et følgesalg.

Opret konsekvensprodukterne

Konsekvensprodukter er også katalogprodukter, og oprettelsen følger dermed procedurerne herfor. I mange tilfælde giver det dog ikke mening af sælge konsekvensprodukter alene, hvorfor indstillingen om synlighed på katalogproduktet er vigtigt.

Indstil synlighed

visibility

"Regular users" er alle ikke-administrative brugere i Nexus, altså dine kunder. Ved at skjule et katalogprodukt for dine kunder kan de ikke selv finde det i kataloget, men det er salgbart på lige fod med alle øvrige, ikke-skjulte produkter. Denne indstilling kan være oplagt at bruge til visse konsekvensprodukter som du ikke ønsker at sælge alene.

Som administrativ bruger kan du fortsat se produkter i kataloget der er skjult for kunder.

Øvrige indstillinger og priser

Alle øvrige indstillinger, herunder grundpriser og specialpriser opfører sig helt ens med katalogprodukter der sælges selvstændigt, hvilket gør det let at pleje dine konsekvensprodukter.

Vælg afhængighedsprofil på katalogproduktet

Her ser du området "Indstillinger" i adminvinduet for et eksempel-katalogprodukt. I feltet "Produkt Afhængigheds profil" kan du se profilen med navnet "Pant A - kr. 0,80 / enhed - kasse kr. 10,00" valgt. Der skal ikke mere til for at indstille et katalogprodukt til at anvende en afhængighedsprofil.

visibility

Det er profilen du tilvælger på katalogproduktet der skal trække konsekvensprodukter med i salget, og profilen sørger for få de rigtige konsekvensprodukter med i rigtig mængde.

Den afhængighedsprofil vil vi opsætte ved nedenstående eksempel.

Vær opmærksom på "Detailenheder i denne salgsenhed"-feltet

I sektionen "Produktmål mv." i Adminvidnuet for katalogproduktet, hvor du har tilvalgt afhængighedsprofilen, skal du være særligt opmærksom på feltet "Detailenheder i denne salgsenhed".

visibility

For et kolli, eksempelvis en kasse med kildevand, vil det være antallet af kildevandsflasker i kassen som du skriver her.

Grunden til at dette felt er vigtigt er, at afhængighedsprofilen læser fra dette felt. Det kan du læse mere om herunder.

Opret afhængighedsprofil

Afhængighedsprofiler opsættes og plejes i registry i Nexus. Det kan være lidt omfattende at foretage konfigurationer i registry, så hvis du føler dig usikker så kontakt hellere Raymeon Support en gang for meget end en gang for lidt.

Eksempel på afhængighedsprofil

Her tager vi et kig på et eksempel med flaskepant og kasse der allerede er oprettet. Forsøg at oversætte eksemplet til din egen virksomhed, og husk på at konsekvensprodukter kan være alt fra service (samlinger, indstillinger, konfigurationer osv) til forsendelse og services (nedbrydninger, opbygninger, displays med indhold, paller, emballage osv) såvel som faste, styktal-relaterede afgifter eller gebyrer.

Du finder afhængighedsprofiler i Registry:

Tandhjul -> Registry og under Modules -> Product -> DependencyProfiles

Her et kig på en afhængighedsprofilen for Pant A med en kasse:

registry1

Udfoldet indeholder profilen følgende nøgler og indstillinger:

registry2

De gule "mapper" er keys, eller nøgler, og tjener som strukturelle elementer i opbygningen af profilen. Under hver key kan oprettes flere keys, eller værdibærende strenge.

Her et kig på strengen "45" under nøglen "Caption". Du må ikke rette nøgle-navnet "Caption" til noget andet.

registry2

"45" henviser til Dansk som sprog, og placeringen under rodnøglen gør at denne tekststreng bliver det navn der skal tilvælges på det katalogprodukt der har brug for afhængighedsprofilen.

registry2

Typen er en strengværdi fordi det er en tekst, og er der brug for flere sprog kan der oprettes nye strings med navnet "44" for engelsk, "46" for svensk, "49" for tysk osv.

I Description kan du udfylde mere udførligt, og den kan blive vist på eksempelvis pluksedler, produktkort og lignende afhængig af opsætning. I mangel af bedre kan du holde den sprogligt identisk med Caption indtil du ved hvor og om du vil bruge Description. Du må ikke rette nøgle-navnet "Description" til noget andet.

Grenen "Products"

Hele grenen "Products" omhandler de produkter som afhængighedsprofilen skal trække med. Du må ikke rette nøgle-navnet "Products" til noget andet.

registry2

Fordi denne profil både omfatter flasker og kasse er der to grene - du kan navngive disse nøgler som du vil. "Bottle" og "Box" gav mening i dette eksempel. Hold dine navne simple og korte, uden danske karakterer og uden specialtegn.

Factor er faktoren i forhold til katalogproduktet - i dette tilfælde indstillet til "1".

FactorBase er faktoren i forhold til hvad og her kan sondres mellem "retailunit", altså den mindste salgsenhed, og "carton" som et mindste kolli. For Bottle indstilles til "retailunit". Denne indstilling gør, at afhængighedsprofilen læser antallet udfyldt i feltet "Detailenheder i denne salgsenhed" - så hvis en kasse indeholder 20 detailenheder, så skal der også sælges 20 gange Pant A..

ProductsNumber er katalogprodukts sporingsnummer i Nexus. Det nummer kan du ikke selv rette (modtsat katalogproduktets varenummer) og det er derfor helt oplagt at bruge dette statiske nummer her. Feltypen skal stå til "Number value".

Du kan finde ProductsNumber for et givent produkt via søgeren:

Tandhjul -> Lup -> Produktsøgning og tryk på TechInfo, der åbner i eget vindue.

Gentag ovenstående for Box.

Vær dog særlig opmærksom på, at FactorBase indstilles til "carton", sådan at Nexus forstår at der kun skal bruges én kasse hver gang du sælger en kasse fuld af kildevand.

Tag endelig fat i Raymeon Support hvis du finder ovenstående forvirrende eller svært.