Gå til indholdet

Nexus begrebsliste

Du vil møde en lang række begreber i Nexus, som gør at du, dine medarbejdere og Raymeon opbygger et fælles ordforråd der letter dagligdagen og som gør det enklere at give og modtage support. Begrebslisten er dynamisk og der henvises løbende til begreber fra artiklerne på docs.

Listen er under opbygning

Listen er alfabetisk sorteret.

Envvar

Forkortelse for Environment Variable, eller på dansk, Miljøvariabel - hop til definition.

Miljøvariabler

Også kaldet Envvar. Miljøvariabler bliver generelt brugt af Nexus til at holde styr på en lang række indstillinger.

Lidt populært kan siges at nogle miljøvariabler bruges som systemvariabler, andre til brugervariabler og endeligt bruges visse miljøvariabler som lokale indstillinger, der knytter sig til et konkret element i Nexus - eksempelvis en SD-side, et produkt, en produktkategori osv.

Miljøvariablerne har som oftest til formål at udøve en lokal tilpasning, der afviger fra hvad der ville være standard.

Et eksempel herpå kunne være en SD-side der anvender et layout egnet som artikelvisning. Et sådant layout vil typisk vise både forfatter og publiceringsdato som standard, men det kan fra tid til anden være ønsket at ingen af delene vises.

Skrives følgende i Miljøvariabel-feltet for SD-siden vil både forfatternavn og publiceringsdato blive fjernet:

1
2
HideAuthor=on
HideDate=on

Bemærk, at en sådan indstilling er helt lokal for den pågældende SD-side og intet andet påvirker i Nexus.

SD-sider

Del af præsentationslaget i Nexus til både medarbejdere, kunder og verden. "SD" står for "Statisk/Dynamisk" og udtrykker at noget af indholdet på en given side ofte vil være dynamisk, mens en anden del af indholdet vil være statisk. Det er SD-sidens layout og indstillinger der afgører balancen mellem statisk og dynamisk indhold.

Eksempler på SD-sider

En SD-side, der viser indkomne ordrer fra dine kunder, der jo hele tiden skifter, er et godt eksempel på dynamisk indhold. Sidens titel, og måske en kort vejledning til dine medarbejdere i hvordan ordrerne skal behandles, er sidens statiske indhold.

En SD-side, som du har oprettet som en nyhed om virksomheden, har i udgangspunktet statisk indhold, da nyheden jo ikke ændrer sig, ligesom en SD-side med kontaktoplysninger eller information om virksomheden.