Gå til indholdet

Produktdimensioner og vægt

Med dimensioner og vægt indtastet på katalogprodukter kan Nexus assistere med forskellige estimeringer og beregninger, der bl.a. knytter sig til fragt og forsendelser. Automatisk fragtberegning til kunder der skal betale forud og online med betalingskort er særdeles nyttigt for at reducere antallet af betalinger.

Fragt og forsendelse er for de fleste virksomheder en dagligt tilbagevendende rutine. Der er ofte store afkast ved at fokusere på at effektivisere, eller måske ligefrem automatise, dele heraf. Det kan Nexus hjælpe dig med.

Feltgennemgang

I sektionen "Produktmål mv" i produktets adminvindue har du adgang til at udfylde detaljer om produktets egenskaber.

dimensioner

GTIN

GTIN står for "Global Trade Item Number" - et produktnummer på 14 tal, hvis formål er at være unikt på verdensplan. GTIN-numre anvendes i udstrakt grad i forbindelse med stregkoder, der letter læsning og behandling på lagre og i salgssteder.

Toldtarifkode

Ved eksport til lande udenfor EU er der brug for en toldtarifkode for at identificere varen, specielt ved indførslen i modtagers land. Koden bestemmer told- og evt. momsssats og det er vigtigt at være grundig med denne specifikation. Rådfør dig evt. med en speditør, din revisor eller med SKAT.

Toldtarifkoderne indstilles i registry i Nexus og er relativt simpelt gjort i

Registry -> MODULES -> Product -> Customs

dimensioner

Har du ikke før været inde i registry så kontakt Raymeon Support.

Oprindelsesland

Oprindelseslandet har også betydning for toldbehandlingen. Det er et kompliceret regelsæt der gælder herfor, så vi anbefaler at du sætter dig grundigt ind i de toldbegreber der gælder for dit sortiment, og hvordan det er relevant for din virksomhed.

Enhed

Valget af enhedstype specificerer det pågældende katalogprodukts enhedstype. Der findes i standard 3 enhedstyper i Nexus, men flere kan defineres.

dimensioner

"Pakke/stk" er det oplagte valg for de fleste produkter der sælges stykvis. Vægt og volumen (gram og milliliter) vil være til afmålte produkter.

Detailenheder i denne salgsenhed

Hvis katalogproduktet er et kolli, der indeholder flere detailenheder, skal du anføre antallet af detailenheder i kassen her. Hvis katalogproduktet allerede er mindste salgsenhed anfører du blot "1" som antal.

Længde, højde og bredde

Emballagens størrelse anføres i centimeter og kan anvendes til beregning af volumenvægt. Volumenvægt er særligt anvendt ved lufttransport. Nexus kan også assistere med at beregne hvor meget en ordre vil fylde og veje i pakket tilstand på basis af varelinjerne på ordren.

Nettovægt

Vægten på selve varen excl. al emballage. Skal anføres i gram, sådan at 12 kilo anføres som 12000.

Bruttovægt

Vægten på varen inkl. al emballage. Skal anføres i gram, sådan at 14 kilo anføres som 14000.

Volumenvægt

Volumenvægt er en beregnet vægt, som du ikke kan veje dig frem til. Det er forskelligt mellem speditør- og kurérfirmaer hvilke formler de lægger til grund for deres beregninger. UPS har på et tidspunkt beregnet volumenvægt ved (i centimeter) at sige længde x højde x bredde divideret med 5 og så vælge det tal der er højest: bruttovægt eller volumenvægt.

En kasse kildevand i eksemplet herover med en faktisk bruttovægt på 14 kg har en volumenvægt på ((33x26x22)/5) = 3775 gram, eller 3,775 kg. Dermed vil det være bruttovægten du kan forvente at blive faktureret efter.

Hvis du lader feltet være tomt foretager Nexus selv beregningerne til volumenvægt, og kan håndtere forskellige formler til forskellige speditører. Udfylder du feltet i gram vil Nexus ikke beregne, og i stedet bruge din indtastede værdi.