Gå til indholdet

Krav til bestillingsmængder

For visse produkter kan det være ønskværdigt (for dig) at stille krav om minimumkøb samt at produktet kun sælges i bestemte mængdeintervaller - eksempelvis sådan at der tages hensyn til emballage og at hele kolli ikke brydes unødvendigt. I Nexus er der omfattende muligheder for at regulere disse forhold.

Denne artikel gennemgår både hvordan du indstiller krav om minimumkøb, samt hvordan du kan stille krav om mængdeintervaller. Du indstiller begge dele pr. produkt og kan vælge overfor hvilke kunder kravene skal gælde og håndhæves.

Der skal tastes i feltet Miljøvariabler i Admin-vinduet når du redigerer et produkt - scroll til bunden og til sektionen "Environment variables"

Indstil krav om minimumkøb

Du kan indstille hvert enkelt produkt i Nexus til at stille krav om en minimummængde der kan købes. Kravet håndhæves både ved kundens selvbetjening samt i TakeOver når produktet lægges i kurv, og hvis antallet justeres i kurven. Ønsker du at afvige fra kravet kan dette gøres ved at redigere ordren, efter kurven er checket ud.

Indstil generelle krav til minimumkøb

Hvis kravet skal gælde for alle, uanset om kunden er logget ind eller ej, og uanset hvilke grupper som en indlogget bruger tilhører i Nexus, kan du indstille den videst gældende variabel på produktet:

ForceOrderMinimum = antal

Antallet anføres som en numerisk værdi og hvis der indtastes et mindre antal i antal-feltet på produktkortet eller i kurven vil antallet automatisk blive rettet op til det indstillede minimumskøb

Indstil minimumkrav, der kun gælder for visse kunder

I nogle tilfælde er det ønskværdigt at stille krav om minimumkøb til nogle specifikke kunder der afviger fra de krav du stiller normalt - eksempelvis til kunder som du giver mere i rabat, har eksklusivitet eller hvor I blot har indgået aftaler om nogle bestemte mængdekøb. Disse aftaler kan Nexus fastholde for dig.

Ved hjælp af brugergrupperne i Nexus kan du indstille minimumsmængder der gælder for specifikke brugergrupper. Det gøres ved at sætte navnet på brugergruppen efter variabelnavnet.

Hvis du nu har dine forhandlere samlet i brugergruppen "Forhandler", og du ønsker at stille krav om minimumkøb af at givent produkt for disse kunder så skal variablen være:

ForceOrderMinimumForhandler = antal

Med ovenstående variabel vil det anførte antal trumpfe antallet sat i den bredt gældende “ForceOrderMinimum” (hvis den er sat), der så i så fald gælder for alle andre end de kunder der er med i Forhandler-gruppen.

Hvis du har flere kundetyper i Nexus, eksempelvis både forhandlere og distributører, kan du sætte flere variabler op således at alle grupper der skal mødes at et krav om minimumskøb kan indstilles på brugergruppe-niveau.

Eksempel på forskellige krav om minimumkøb på samme produkt

ForceOrderMinimum = 5
ForceOrderMinimumForhandler = 10
ForceOrderMinimumDistributor = 20

I eksemplet ovenfor vil alle andre end forhandlere og distributøre blive mødt af et krav om 5, forhandlere 10 og distributører 20. Hvis man tænker sig at forpakningsstørrelsen er 5, så stilles der her krav om et helt kolli til alle, 2 kolli til forhandlere og 4 kolli til distributører som minimumkøb.

For det tilfælde at du har kunder, der er er identificeret som både forhandler og distributør, og hvor rollen er forskellig fra produkt til produkt, kan du styre Nexus' adfærd hvis der er flere muligheder. Det gøres med endnu en variabel:

ForceOrderMinMode = værdi

Mulige værdier er smallest og largest hvor largest er standard, og som også gælder selv hvis variablen ikke er sat. Er variablen sat til smallest vil distributører altså også kun blive mødt af krav om 10 stk istedet for 20, hvor kunder der kun tilhører distributor-gruppen fortsat vil blive mødt af krav om 20.

Den bredt gældende "ForceOrderMinimum = 5" i eksemplet ovenfor medtages ikke i opgørelsen af hvad der størst eller mindst, da denne henvender sig bredt til kunder der ikke er identificeret som tilhørende en bestemt brugergruppe. Uidentificerede kunder kan ofte kan have mere fleksible forhold, og også ofte mod at der betales en højere pris for varerne.

Indstil krav om mængdeintervaller

Du kan indstille hvert enkelt produkt i Nexus til at stille krav om at produktet kun sælges i bestemte mængdeintervaller. Typisk følger sådanne intervaller forpakningen, sådan at pluk, pak og forsendelse forsimples - samt at du er sikker på ordrestørrelser på en given vare.

Kravet om mængdeintervaller håndhæves både ved kundens selvbetjening samt i TakeOver når produktet lægges i kurv, og hvis antallet justeres i kurven. Rediger ordren, efter kurven er checket ud, for at afgive manuelt fra kravet.

Indstil generelle krav om mængdeinterval

Hvis kravet skal gælde for alle, uanset om kunden er logget ind eller ej, og uanset hvilke grupper som en indlogget bruger tilhører i Nexus, kan du indstille den videst gældende variabel på produktet:

ForceOrderMultiplaOf = antal

Antallet anføres som en numerisk værdi og hvis der indtastes et mindre antal i antal-feltet på produktkortet eller i kurven vil antallet automatisk blive rundet op til et antal der er deleligt med det indstillede mængdeinterval.

Indstil krav om mængdeinterval, der kun gælder for visse kunder

I lighed med krav om minimumkøb er det nogen gange ønskværdigt kun at stille krav om mængdeintervaller til nogle specifikke kunder elller forskellige krav til forskellige kunder. Som ved minimumkøb kan du også her anvende brugergrupperne i Nexus til at indstille mængdeintervaller der gælder for specifikke brugergrupper. Det gøres ved at sætte navnet på brugergruppen efter variabelnavnet.

Ved nedenstående eksempel har du sat intervaller for dine tænkte distributører ved hjælp af brugergruppen "Distributor" og kombineret med den bredt gældende variabel.

ForceOrderMultiplaOf = 5
ForceOrderMultiplaOfDistributor = 20

I eksemplet ovenfor vil alle andre end distributører blive mødt af et krav om mængdeinterval på 5, mens distributørerne skal købe 20 ad gangen.

For det tilfælde at du har kunder, der er er identificeret som flere grupper, eksempelvis både forhandler og distributør, og hvor rollen eventuelt er forskellig fra produkt til produkt, kan du styre Nexus' adfærd hvis der er flere muligheder. Det gøres med endnu en variabel:

ForceOrderMultiplaMode = værdi

Mulige værdiuer er smallest og largest hvor smallest er standard, og gælder hvis variablen ikke er sat.

Tag et kig på eksemplet herunder:

ForceOrderMultiplaOf = 5
ForceOrderMultiplaOfDealer = 10
ForceOrderMultiplaOfDistributor = 20
ForceOrderMultiplaMode = largest

Her er variablen sat til largest, og så vil forhandlere, der også er distributører, altså blive mødt af kravet stillet til distributørerne.

Den bredt gældende "ForceOrderMultiplaOf = 5" i eksemplet ovenfor medtages ikke i opgørelsen af hvad der er størst eller mindst, da denne jo henvender sig bredt til kunder der ikke er identificeret som tilhørende en bestemt brugergruppe.