Gå til indholdet

Administration af lager - Advanced Mode

Med Advanced Mode kan du udnytte samtlige lagerstyrings-funktioner i Nexus. Der er klart flere trin at huske og gennemføre i det daglige, og fejlretning er knap så enkel som Simple Mode. Men har du brug for lokationstyring, indkøbsordrer. bundles og meget andet vil Advanced Mode give dig dette og mere, til gengæld for din indsats.

Introduktion

Hvor Simple Mode sporer antallet på lager af et katalogprodukt, arbejder Advanced Mode med lagerprodukter - en type produkter i Nexus, der er langt mere interne end katalogprodukter, og som giver dig al den fleksibilitet der er brug for ved avanceret lagerdrift.

Når du modtager varer i Advanced Mode til lager, oprettes der på baggrund af lagerproduktet et lager-element for hver eneste enhed du modtager. Modtager du 100 stk af et given lagerprodukt opretter Nexus således 100 lagerelementer, der hver især kan få en kostpris, en fysisk lokation på lagret, en holdbarhed og andre registreringer, såsom datoer for tilgang og afgang, og pris ved tilgang og afgang.

Et lagerprodukt skal have et bånd til et katalogprodukt for at gøre nytte. Når din kunde køber katalogproduktet, ved Nexus hvilket lagerprodukt der skal anvendes, om det er på lager, hvor det findes på lagret, hvad din seneste kostpris er, og mange, mange andre detaljer.

Fleksibiliteten udbygges i båndene mellem katalogprodukter og lagerprodukter. Et katalogprodukt kan have bånd til flere lagerprodukter (enten som et bundle eller hvor hvert lagerprodukt er et alternativ), ligesom et lagerprodukt kan have bånd til flere katalogprodukter, eksempelvis hvis lagerproduktet både sælges alene og som en del af et eller flere bundles.

Lagerprodukter har også bånd til dets mulige leverandører, og både i båndene til katalogprodukter og leverandører kan du gemme vigtig information om eksempelvis mængder og priser.

Forberedelser til Advanced Mode

Der er en række forberedelser der skal ske for at du kan begynde at bruge Advanced Mode, og få udbytte af de funktioner der adskiller Advanced fra Simple.

Lagerprodukter er en forudsætning for Advanced Mode

Hvis du er startet med lager i Simple Mode, har du formentlig endnu ikke oprettet nogen lagerprodukter i Nexus. Det skal du have gjort som det første, og vi har forberedt en selvstændig artikel om oprettelse af lagerprodukter hvor du kan finde den nødvendige instruktion.

Opret dine leverandører i Nexus

Præcis som dine kunder er opsat med et firma så skal dine leverandører oprettes på samme måde. Men i stedet for at firmaet er registreret som kunde, registrerer du firmaet som leverandør - eller både og.

Når et firma i Nexus er indstillet til at være leverandør vil Admin-vinduet have en sektion, som firmaer indstillet til kunde ikke har:

admin vindue

Vores ID hos leverandør

Har I fået et kundenummer eller ID kan det skrives ind her.

Standard fragt firma

Dit valg her bliver til din standard-instruks til denne leverandør, om hvordan dine indkøbsordrer skal leveres til dig.

Ordre e-mail

Hvis du har fået instruks om at indkøbsordrer skal sendes til en bestemt modtageradresse hos din leverandør skal den indtastes her.

Mulighed for DropShip

DropShip er levering direkte til din kunde - altså en varelevering foretaget af din leverandør, på dine vegne, direkte til din kunde og udenom dit lager.

Dette er en stærk funktion der i B2C e-handel bruges mere og mere. Det er dog anbefalelsesværdigt, at du afklarer alle forhold med din leverandør inden du tilvælger denne mulighed i opsætningen.

Foretrukken valuta

Den valatu, som din leverandør udsteder fakturaer til dig i.

Selvbetjenings URL, brugernavn og kodeord

Har din leverandør en selvbetjeningsplatform ala din Nexus så kan du registrere login-detaljer her. Nexus bruger ikke detaljerne til noget, men tilbyder registration på firmaet for dine og dine medarbejderes nemme adgang.

Opsætning af lagerlokationer

Fordi Advanced Mode fungerer med lager-elementer, og vi dermed kan registrere og spore hver eneste enhed der modtages, opbevares, plukkes og sælges kan vi definere fysiske lokationer på lageret og opsætte lokationerne i Nexus så du kan arbejde med dem.

Desto flere lokationer som du definerer, desto mere fin-granuleret er dit lager. Ideelt findes en balance udfra lagrets opbyning, herunder om der er gange, reolsystemer, reoltyper og andre forhold.

IKEA-modellen

Hvis du har prøvet at handle møbler i IKEA kender du til lokationsstyring. De fleste varer står på lokationer som man selv som kunde kan plukke fra, og i forbindelse med din beslutning om at købe får du udleveret en plukseddel, der oplyser dig om den eller de lokationer hvor varene du vil købe findes.

Et eksempel på en lagerlokation kan være:

    02-22-04

Den vil man kunne omskrive til "Gang 2, reol-fag 22, palleplads 04". Denne model er en ofte benyttet måde at udtrykke lokationer. Har man flere haller eller rum til varer vil man typisk indskyde cifre foran gangen, der udtrykker noget om hallen, og har man under-opdelt en palleplads i flere sektioner kan disse sættes efter palleplads-nummmeret.

Hold det simpelt

Det er vores anbefaling at forsøge at holde lokationerne simple - eller sagt på en anden måde: Kun lige avancerede nok. Hvis din forudsætning for at hente ekstra kræfter til lageret er, at din nye medarbejder skal kunne finde ud af at handle i IKEA, så har du gode muligheder for at få sammensat et kompetent lager-team.

Raymeon hjælper med konfigurationen

Advanced Lager er et tilvalgsmodul til Nexus, og support med både at udlægge, opsætte og komme igang med lokationer er inklusiv i opstartsprisen.

Sådan virker Advanced Mode

Når en kundeordre modtages, der omfatter katalogprodukter der er indstillet til Advanced Mode, tildelder Nexus ikke automatisk varer til ordren. Det skal du gøre ved hjælp af reserverings-funktionen, der vil forsøge at reservere de nødvendige lager-elementer til hver linje på ordren med Advanced Mode katalogprodukter.

Reservations status afklares

Afhængigt af hvordan reservationen lykkes, vil ordrens HandlingStatus få enten "Unreserved", "PartiallyReserved" eller "Reserved".

Det er helt afhængigt af dine forretningsprocesser (samt din konkrete kundes ønsker) hvordan reservationsstatus påvirker den videre behandling af ordren. Du kan læse mere om tilpasning af ordreforløb og hvordan du kan konfigurere ordrelister udfra blandt andet manuelle markeringer såvel som stati Nexus kommer frem til.

Standard lagermodel

Nexus udvælger lager-elementer udfra FIFO-princippet (First In, First Out) og det er således de lager-elementer som du har båret på lager i længest tid som Nexus gerne vil levere, og dermed reserverer, til den pågældende ordre.

FIFO er i langt de fleste tilfælde en meget sund lagermodel at forfølge, men har du brug for anden prioritet for vareafgang så tag en drøftelse med Raymeon Support.

Foretag pluk fra lageret

Når ordren er reserveret kan der åbnes og udskrives pluk-sedler. En pluk-seddel er en instruks til lagerpersonalet om hvilke varer, og i hvilke mængder, som skal plukkes. Lokationsstyringen oplyser hvor på lagret de reserverede lager-elementer er registreret med den detaljegrad som dine lokationer er opsat med.

Det er uhyre vigtigt at plukket sker fra den lokation som Nexus har tildelt til ordren og som fremgår af pluksedlen - plukkes der er efter visuel lokalisering vil din lokationsstyring ophøre med at være korrekt så snart plukket er sket.

Vi opfordrer til et princip om 4 øjne - en person plukker en given ordre, en anden person kontrollerer at plukket er korrekt; altså de korrekte varer i korrekt antal.

Afgang fra lagret

Afgangen fra lagret er forbundet med flere faktorer - men mest afgørende med udstedelsen af fakturaen.

Regnskabsmæssig effekt

Med fakturaen veksler din varebeholdning på lagret til en debitor - altså en skyldner - nemlig din kunde der købte varerne. Indtil fakturaen er betalt er der tale om et tilgodehavende, og når fakturaen bliver betalt vil du have vekslet varer på lagret til penge i banken.

For at gøre en regnskabsmæssig status over dine aktiver vil du opgøre

  • Varelager
  • Debitorer
  • Depoter (bank, kasse)

Det er derfor vigtigt at de samme aktiver ikke fremgår i flere opgørelser samtidig (eksempelvis både på varelager og blandt dine debitorer). Det styrer Nexus for dig, ved at varerne afgår fra lagret når fakturaen udstedes - så i stedet for at eje varerne rejser du et betalingskrav mod kunden. Og når kunden betaler dig sker det samme - at kravet mod kunden veksles til et af dine depoter.