Gå til indholdet

Kreditforsikring - en mulighed i Nexus

Der er i Nexus faciliteter til at arbejde med kreditforsikring, eksempelvis EulerHermes. Det er ikke uden omkostninger at forsikre debitorer, men kan i visse tider og visse markeder være fornuftigt.

Princippet for kreditforsikringer er at forsikringsudbyderen kreditgodkender hver enkelt kunde, og oplyser en maksimal sum som kunden til enhver tid maksimalt må skylde din virksomhed - altså et kreditmaksimum.

Du vil skulle betale en præmie baseret på risikoens størrelse. Desto mere din kunde udnytter den kredit du yder, desto mere betaler du i præmie. Normalvis indrapporteres udnyttelsesgraden af kreditten månedligt til forsikringsselskabet.

Kreditforsikring kan beskytte dig mod kundens insolvens eller konkurs, men dækker ikke tvister mm. Anvender du factoring så forhør dig med dit factoringselskab om dine priser og vilkår for factoring vil forandres positivt hvis du tegner en kreditforsikring - hvis ikke allerede factoringselskabet selv har gjort det.

Indstil kreditvilkår i Nexus

På hvert enkelt kundes firma indstiller du vilkårene for den kredit du yder. Indstillingerne her har betydning for hvor stor en økonomisk risiko - om nogen - du ønsker at tage på den pågældende kunde.

kreditfelter

Som det fremgår findes der to beløbsfelter - et forsikret kreditmaksimum og et IKKE-forsikret kreditmaksimum. Kundens samlede kredit hos dig er summen af beløbene i disse to felter.

Mulighed for kreditforsikring

Som nævnt er EulerHermes et muligt kreditforsikringsselskab.

Hvis du er nysgerrig efter om det at tegne en kreditforsikringsaftale kunne hjælpe din virksomhed så kontakt først Raymeon Support for mere information. Nexus er på ingen måde afhængig heraf.

Indtast kreditaftalenummer

Det er vigtigt at du indtaster kreditaftalenummeret fra forsikringsselskabet i dette felt i forhold til rapportering.

Indstil kreditstatus

Uanset om du bruger kreditforsikring kan du med fordel anvende kreditstatusfeltet også til dine interne procedurer for godkendelse.

Forsikret kreditmaksimum

Ved samarbejde med et kreditforsikringsselskab er det i dette felt at den maksimale sum som selskabet vil forsikre kunden for skal indtastes.

IKKE-forsikret kreditmaksimum

Visse kreditforsikringsselskaber tillader at du selv tager en risiko på kunden også. Din egen risikovillighed udtrykt som et beløb indtaster du i dette felt.

Alle kommentarfelter er interne

Bed dine medarbejdere om at registrere årsag til dispositioner i kommentarfelterne. Kommentér hellere for meget end for lidt.