Gå til indholdet

Prisniveauer i Nexus

I Nexus kan du arbejde med op til 12 prisniveauer, hvoraf du kan tildele de 10 til kunder med henblik på handel. På hvert produkt indstiller du prisen for hvert prisniveau, enten som en manuelt sat pris eller som en pris, der beregnes med afsæt i andre priser. Prisniveauerne skal betragtes som grundpriserne i Nexus.

Hvad er en grundpris?

Når du opretter en kunde i Nexus skal du tildele kunden et prisniveau. Kunden ved ikke hvilket prisniveau han er på, og oplyses ingen steder om det.

Når en kunde er logget ind ved Nexus hvilket prisniveau på produkterne som priserne skal hentes fra til kunden. Det tildelte prisniveau tjener dermed som prisgrundlag for alle ordrer, medmindre der er andre opsætninger der regulerer prisen på et produkt op eller ned for den pågældende kunde.

Du kan godt tildele mere end ét prisniveau til den samme kunde. Nexus finder selv ud af at give kunden den rigtige pris.

Prisniveauer kan opsættes i forbindelse med at du opretter et nyt produkt. Du kan også redigere priser fra produktkortet. Dette er de to typiske adgangspunkter til at redigere priser, om end du vil se links til denne funktion flere steder i Nexus.

Grundpriserne vedligeholdes i den såkaldte Priskalkulator - en formular hvor du produkt for produkt kan indtaste priserne for hvert prisniveau, der samtidig er en regnemaskine der viser dig resultatet af faktorbaserede priser.

Du kan også indlæse priser eller beregningslogik for mange produkter på én gang, direkte ind på hvert prisniveau ved hjælp af CSV-filer.

Spring til mere information om Priskalkulatoren.

priskalkulator

Der er tre slags grundpriser

Da Nexus er målrettet erhvervssalg (karakteriseret ved gentagne transaktioner på forhandlede vilkår) modsat detailsalg (karakteriseret mere ved ad hoc transaktioner op standard vilkår) er prisniveauerne indrettet i to sektioner med forskellig funktionalitet:

Forhandler niveauerne 1 - 5

Du kan frit navngive disse prisnievauer, så de passer til den terminologi I allerede anvender. Niveau 1 til 5 er tiltænkt dine typiske kunder som du har samhande med hele tiden, og niveauerne kan sættes manuelt eller regne på baggrund af både kostpris og vejlende udsalgspris, og både med fast beløb eller med procentsats.

priskalkulator

Fem faste prisniveauer er for langt de fleste virksomheder tilstrækkeligt, idet der med de permanente specialpriser kan oprettes og vedligeholdes et ubegrænset antal prislister der er specifikke for større eller mindre kundegrupper, helt ned til at blive vedligeholdt på kundeniveau.

Slutbruger niveauerne 1 - 5

Disse fem prisniveaer kan anvendes på helt lige fod med forhandler niveauerne (og kan også navngives frit) og har isoleret set ikke noget specielt med slutbrugere at gøre - andet end at disse prisniveauer også kan udregne på basis af ét af de fem forhandlerniveauer.

priskalkulator

Det er med den intra-niveau baserede prisberegning muligt at betjene kunder til dine kunder (der ikke nødvendigvis er slutbrugere, men også sagtens kunne være forhandlere), eksempelvis deltagere i indkøbsforeninger og lignende, hvor der er brug for at blive vist og bestilt til en (typisk) højere pris.

Slutbruger niveauerne giver dig også mulighed for at tilbyde dine forhandlere at deres kunder kan få en konto i din Nexus, og at du så dermed står for hele bestillings- og ordrehåndteringen for din forhandlers kunde.

Begge ovenstående tilfælde vil med stor fordel kunne opsættes med 3. parts fakturering sådan at bilagsgangene og de priser du har aftalt med din forhandler ikke med din mellemkomst meddeles din kundes kunde.

Systemprisniveauerne

Der er to prisniveauer som kunder ikke kan handle til, og som har andre funktioner:

 • Vejledende udsalgspris
 • Kostpris

Disse prisniveauer kan anvendes som beregningsgrundlag for andre prisniveauer, indgå i opgørelser af avance, udtrykke besparelser eller blot være til oplysning forskellige steder i Nexus. Begge prisniveauer kan omdøbes.

Kostpris

Kostprisniveauet er særdeles gavnligt at udfylde konsekvent for alle produkter.

priskalkulator

Såfremt du anvender advanced-mode lagerdrift i Nexus, og har oprettet vareleverandører samt har bånd mellem vareleverandøren og dine lagerprodukter samt at du har indlæst prisfiler fra leverandøren der indeholder dine kostpriser priser, ELLER, at du har registreret værdien af dine indkomne leverancer, så kan kan du anvende værdierne "Lagerværdi uden fragt" og "Lagerværdi med fragt".

Hvis ikke - så vælg manuel.

Kostpriser bruges aktivt i rapporter i Nexus så du kender din avance helt ned på linjeniveau på hver enkelt ordre og faktura. Det giver dig mulighed for at opgøre din lønsomhed, og hvis du har sælgere der er bonusaflønnede har du i højeste grad brug for at kende din kostpris, og evt. regulere kostprisen

Ønsker du at en kunde, ansatte, et datterselskab eller en intern afdeling skal kunne købe produkter til kostpris så skal du replikere kostprisfeltet til et af de ti prisniveauer der kan handles til - eksempelvis Slutbruger niveau 5, som du så kunne omdøbe til "Intern afregning" eller lignende.

Her et eksempel med en kostpris på kr. 125,00 og prisniveaet der omdøbt og indstillet til en avance på 0%.

priskalkulator

Vejledende udsalgspris

I lighed med kostpris er det ikke muligt at handle til dette niveau. Det vil være oplagt da det ikke er alle virksomheder der arbejder med vejlende udsalgspriser, kan du også vælge at bruge dette prisniveau som en form for listepris.

Såfremt du anvender advanced-mode lagerdrift i Nexus, og har oprettet vareleverandører samt har bånd mellem vareleverandøren og dine lagerprodukter samt at du har indlæst prisfiler fra leverandøren der indeholder leverandørens vejlendende priser - så kan du anvende disse i feltet for vejledende udsalg, enten direkte eller med en korrektionsfaktor du selv vælger.

Hvis ikke - så vælg manuel.

priskalkulator

Anvend prisniveauet "Forhandler niveau 1" til din højeste salgspris

Det anbefales at du anvender Forhandler niveau 1 til din højeste salgspris og "Forhandler niveau 5" (alternativt "Slutbruger niveau 5" hvis du har brug for rigtig mange niveauer) til din laveste salgspris

Der er to årsager hertil:

 1. Hvis du er sikker på at alle produkter har en pris indtastet for "Forhandler niveau 1" så kan du tildele enhver kunde dette prisniveau for at højne sikkerheden for at kunden altid får en pris af Nexus.

 2. BreakPoints, altså mængderabatter, udregnes som standard fra "Forhandler niveau 1", sådan at en rabat for en større mængde gives med afsæt i niveau 1.

Om Priskalkulatoren

Prisniveauer indstilles i Nexus Priskalkulatoren - et vindue, der hjælper dig med at fastsætte priserne på hvert prisniveau og som tydeligt vil vise evt. uhensigtsmæssigheder i din prisopsætning.

Priskalkulatoren giver dig mulighed for at gemme presets. Presets gemmer indstilingen af feltopsætningen og -værdierne for alle prisniveauerne. Preset kan indlæses med to klik og lette prissætningen af andre produkter med samme prisegenskaber.

Foretager du en ændring og trykker "Gem" så er gemmes og opdateres alle prisniveauer med det samme.

priskalkulator

Hvis ikke du ønsker at opdatere prisniveauerne når du gemmer din opsætning eller ændring, så kan du fjerne fluebenenet i "Opdater pris nu". Og hvis du heller ikke ønsker at priserne for dette produkt opdateres som en del af en global prisopdatering så skal du aktivt sætte flueben i "Medtag ikke dette produkt i global prisopdatering" inden du gemmer.

Hvis du har indstillet et produkt til ikke at være en del af en global prisopdatering så skal Priskalkulatoren for produktet åbnes og gemmes igen uden fluebenet for "Medtag ikke dette produkt i global prisopdatering" sat.

Dine kunder kan ikke selv se hvilket prisniveau de har fået tildelt. Hvert niveau kan omdøbes hvis du ønsker at tilpasse Nexus til en eksisterende, intern terminologi i virksomheden, eksempelvis “Self-signup”, “Forhandl. u. lager”, “Forhandl. m. lager”, “Butikskunde”, “Storkunde” etc.

Sådan anvender du prisniveauerne bedst

Forhandler prisniveau 1 bør være den dyreste pris som du ønsker at sælge produkter til under normale omstændigheder. Det skyldes, at mængderabatter altid udregnes på basis af Prisniveau 1.

Vi anbefaler at du udfylder de øvrige Forhandler prisniveauer så prisen på produktet falder gradvist sammen med hvert prisniveau, sådan at medarbejdre logisk kan konkludere, at Prisniveau 3 giver kunden bedre priser end niveau 1 og 2.

Alle prisniveauer kan regne på basis af enten vejledende udsalgspris, hvor der gives en rabat, eller på basis af Kostpris, hvor du kan udtrykke den avance du ønsker, og Nexus selv udregner prisen til kunden. I begge tilfælde kan avancen anføres som et fast beløb eller en procentsats. En procentsats er mest fleksibel, særligt hvis der sker større ændringer i dine kostpriser eller vejledende udsalgspriser.

Her kan du se et eksempel på en opsætning for et produkt med en kost pris på kr. 125,00 ex. moms og med en vejlendende udsalgspris på kr. 320,00 ex. moms. I felterne yderst til højre kan du se den pris som Nexus regner sig frem til for hvert niveau.

priskalkulator

Hvis ikke du ønsker at opdatere prisniveauerne når du gemmer din opsætning eller ændring, så kan du fjerne fluebenenet i "Opdater pris nu".

Læg mærke til prisniveauerne der regner udfra beholden margin, eksempelvis "Forhandler niveau 4": Her er valgt "Margin udregnet fra kostpris" og der er indtastet 40 %. Prisen som Priskalkulatoren når frem er til er kr. 208,33. Dette er med afsæt i kostprisen kr. 125,00.

125 x 1,40 = kr. 175,00 ville være en mark-up, og det er ikke sådan Nexus udregner margin. Margin udregnes som beholden margin, altså din andel af omsætningen som er overskuddet. Nexus finder frem til prisen kr. 208,33 fordi 208,33 - 125 = 83,33 og 83,33 i procent af 208,33 er 40%.

Indlæs prisdata fra CSV-fil

Der kan indlæses priser flere steder i Nexus og her vil vi fokusere på indlæsning af priser eller beregningslogik direkte på katalogproduktet, sådan at du efter indlæsning vil kunne se resultatet i Priskalkulatoren.

Udvis altid stor omhyggelighed ved indlæsning af data fra fil!

Når elementer i Nexus redigeres en for en er det let at overskue hvad du er ved at udføre og hvilken effekt dine ændringer giver.

Når data indlæses fra fil får du kontakt til mange elementer i Nexus på en gang. Hvis data er forrykket i filen, er formateret forkert eller på anden vis ugyldig så vil du med indlæsningen af filen korrumpere mange elementer uden mulighed for at annullere din handling.

Derfor: Udvis den største omhyggelighed og kontroller dig selv mange gange før indlæsning af fil.

Forudsætninger for indlæsning

De katalogprodukter som du vil prissætte skal være oprettet i Nexus og have fået et produktnummer. Det er på basis af produktnummeret du i filen anfører prisen eller logikken som skal indlæses.

Filen til indlæsning kan du opbygge i Excel, OpenOffice, Numbers eller endda som en tekstfil. Formatet skal være CSV, felter separaret med semikolon, filen formateret i UTF-8 og decimaler skal udtrykkes med punktum og ikke komma. Tusindtalsseparatorer skal udelades.

Princip for indlæsning

Du kan indlæse priser eller beregningslogik for ét prisniveau ad gangen. Dette begrænser filens kompleksitet og den skade der kan risikere at opstå hvis filen indeholder data der er formateret forkert.

Der skal indstilles 3 felter pr. prisniveau

 1. Beregningslogik - forskellig afhængig af prisniveaets type
 2. En numerisk værdi - der af Nexus skal indstilles til at opfattes som enten et beløb eller en procentsats
 3. Indstilling for fast beløb eller procentsats

priskalkulator

CSV-filens format skal følgende nedenstående, linje for linje, en linje for hvert produkt

  Produktnummer;Beregningslogik;Værdi;Indstilling

Beregningslogik - kostpris

De mulige værdier som du kan anvende i CSV-filen for kostpris er:

 • Manual
 • StockWFreight
 • StockWOFreight

Beregningslogik - vejledende udsalgspris

De mulige værdier som du kan anvende i CSV-filen for vejledende udsalgspris er:

 • Manual
 • StockMSRP
 • Cost

Beregningslogik - prisniveau 1 - 5 (forhandler niveauerne)

De mulige værdier som du kan anvende i CSV-filen for prisniveau 1 - 5 er:

 • Disabled
 • Manual
 • Cost
 • SRP

Beregningslogik - prisniveau 6 - 10 (slutbruger niveauerne)

De mulige værdier som du kan anvende i CSV-filen for prisniveau 6 - 10 er:

 • Disabled
 • Manual
 • Cost
 • SRP
 • ResellerX (hvor X erstattes af prisniveaunummeret 1 til 5)

Numerisk værdi - alle prisniveauer

Formatteringskravene for alle prisniveauer er identisk. Her nogle eksempler:

 • 100.00
 • 0.24
 • 16780.93

Indstilling for fast beløb eller procentsats - alle prisniveauer

Formatteringskravene for alle prisniveauer er identisk. De mulige værdier er:

 • 0 (absolut værdi i din grundvaluta)
 • 1 (relativ værdi i %)

Eksempel på fil og indlæsningsprocedure

Du kan downloade en CSV-fil med blot en enkelt linje, som kan bruges i samtlige prisniveauer (fordi beregningslogikken er sat til "Manual").

Siden i Nexus hvor du kan indlæse prisdata-filer til katalogprodukter findes under

  Administration -> Teknik -> Batchindlæsning af priser

Siden du mødes af ser således ud:

prisimport

Browse efter din CSV-fil på din computer.

udvælg herefter det prisniveau du vil indlæse filen på:

prisimport

Tryk på "Send file"

Et godt tip

Er du i tvivl om du har bygget en korrekt CSV-fil så gem en kopi og slet alle linjer pånær én linje. Åben Priskalkulator-vinduet for det pågældende produkt og notér prisindstillingen for det prisniveau du gerne vil indlæse på.

Indlæs nu filen. Åbn Priskalkulator vinduet igen og kontroller effekten af din indlæsning. Ser alt korrekt ud kan du med mere ro indlæse din originale fil der indeholder alle de produkter du gerne vil opdatere.

Global prisopdatering

Normalvis opdaterer Priskalkulatoren alle prisniveauer når du gemmer vinduet. Idet vinduet springes over når der indlæses prisdata fra CSV-fil så skal opdateringen aktiveres manuelt. Den manuelle opdatering omfatter alle katalogprodukter der ikke er blevet gemt med fluebenet "Medtag ikke dette produkt i global prisopdatering", da produkter der er gemt med denne indstilling springes over af den globale opdatering.

Du opdaterer alle priser fra

  Administration -> Produkter -> Opdater alle priser

Et bekræftelsesvindue kommer frem, der efter du har trykket OK forbliver åbent. Når opdateringen er gennemført lukker vinduet automatisk.

Eksporter prisdata til CSV-fil

Fra samme værktøj, som du finder her

  Administration -> Teknik -> Batchindlæsning af priser

kan du også eksportere dine prisniveauer. En eksport, særligt før en import, kan være en god ide af flere årsager:

 • dokumentation af hvad der fandtes før din prisopdatering
 • mulighed for at rulle din ændring tilbage
 • godt udgangspunkt for at foretage ændringer

Gå til fanen Export:

prisimport

Udvælg herefter det prisniveau du vil eksportere til CSV

Tryk "Get export" og filen downloades til din computer.

Priseksport med prisberegninger

For at forenkle prisrettelser tilbyder Nexus at du kan kortlægge dine ændringsønsker, meddele Nexus dine ønsker, og lade Nexus være regnemaskine for dig allerede på eksport-stadiet.

Det giver den klare fordel, at den fil Nexus eksporterer til dig, er helt klar til at blive genindlæst, og du er hurtigt færdig med dine rettelser.

Alternativt skal du manuelt at rette priser i en Excel-fil, som typisk vil kræve formler, kopiering, og at filen tilpasses genindlæsning.

Processen sker kun som en del af eksporten, og påvirker ikke Nexus før du genindlæser en fil. Det er derfor en ganske sikker proces at arbejde med.

Priseksport med beregninger har kun effekt for manuelle priser

Hvert prisniveau kan indstilles til en beregnet pris eller en manuel pris. Når du eksporterer med beregninger udlæses alle prispriser for prisniveauet.

MEN dine beregninger kun have effekt for de produkter som er indstillet til manuel logik. Alle øvrige vil være uændrede.

Sådan kortlægges dine beregninger

I artiklen om Specialpriser behandler vi dette emne grundigt.

Skift artikel og hop direkte til afsnittet om kortlægning af dine prisberegninger og læs hvordan du gør.

Når din fil er klar skal du skifte faneblad til "Export with operations":

prisimport

 • Når du er klar, upload da din fil med kortlægning af dine ændringer.
 • Vælg prisniveau du vil eksportere
 • Tryk for "Get export with operations"

Filen downloades nu til din computer med dine ønskede beregninger for alle produkter der var indstillet til manuel logik pp det valgte prisniveau.

Prisniveauer som kundegruppering

Prisniveaer er i lighed med brancher, klassifikation og account manager en måde at segmentere dine kunder i dit verdensbillede, idet alle fire parametre er af intern betydning for din virksomhed.

Når du opdeler dine kunder i segmenter kan du få mere detaljerig indsigt i din afsætning, og har dermed lettere ved at få øje på uhensigtsmæssigheder såvel som det der går godt.