Gå til indholdet

Mængderabatter pr. produkt - BreakPoints

I Nexus er et BreakPoint en rabat, som du tilbyder dine kunder, baseret på antallet af produktet som kunden bestiller. BreakPoints findes for at stimulere til mérsalg, som du kvitterer for med en ekstra rabat. BreakPoints kan opsættes så forskellige produkter "breaker" med hinanden - eksempelvis den samme T-shirt i flere farver eller størrelser.

Introduktion til BreakPoints

Selve BreakPoint-værdien er det laveste antal i det antal-interval, som berettiger kunden til en rabat. For eksempel, hvis du tilbyder ekstra 6% rabat for hver bestilt enhed, såfremt bestilt i mængder over 10, er BreakPointet 10.

Op til 3 breaks pr. produkt

Det er i standardopsætningen muligt at sætte op til 3 BreakPoints (også benævnt breaks) i Nexus på hvert produkt. Enhedsprisen for hvert BreakPoint vises automatisk på produktkortet hvis relevant - læs mere om, hvordan Nexus giver dine kunder bedste pris.

BreakPoint-profiler styrer rabattens størrelse

Når du bruger BreakPoints på et produkt skal du vælge en BreakPoint-profil. En BreakPoint-profil styrer hvor stor rabatten for hvert BreakPoint er. Du kan i standardopsætningen vælge mellem tre forskellige BreakPoint-profiler, så du kan vælge den der passer bedst til produktets profit-egenskaber.

BreakPoint-rabatter udregnes fra Prisniveau 1

Hvis du har en kunde, som er tildelt et bedre prisniveau end niveau 1, og kundens pris på produktet allerede er lavere end eksempelvis første BreakPoint, så annoncererer Nexus ikke break1-prisen til kunden. Dette sker helt automatisk og er håndteret af Nexus’ “Always Best Price”-funktionen

BreakWith - rabat på tværs

Hvis du ønsker at ét produkt skal “breake” med et andet - det vil sige, at de i fælles, samlet mængde tæller mod dine BreakPoint-antal skal du læse om BreakWith - mængderabatter på tværs af produkter.

Sådan opsætter du BreakPoints på et produkt

Produktet skal være oprettet, prissat og Nexus klar til handel.

Tag stilling til de antal, der skal udløse rabatter

Herunder et eksempel på 3 BreakPoints med antal sat:

BreakPoint1 = 10
BreakPoint2 = 20
BreakPoint3 = 50

Vælg den rigtige profil

For at dine BreakPoints får effekt, skal Nexus vide hvor stor en rabat hvert break skal udløse, regnet ud fra prisniveau 1 på produktet. Du skal derfor også tilføje en miljøvariabel, der specificerer hvilken profil der anvendes på produktet:

DiscountProfile =

De mulige værdier er:

break 1 break 2 break 3
 BreakPointSmall 3 % 6 % 9 %
BreakPointMedium 4 % 8 % 12 %
BreakPointLarge 5 % 10 % 15 %1

Eksempel på korrekt og færdig BreakPoint-indstilling

DiscountProfile = BreakPointMedium
BreakPoint1 = 10 
BreakPoint2 = 20
BreakPoint3 = 50

Ovenstående indstilling vil betyde, alle i forhold til Prisniveau 1, at i intervallet 10 - 19 enheder fratrækker Nexus 4% rabat, i intervallet 20 - 49 enheder fratrækkes 8% og i antal større end 50 fratrækkes 12% rabat.

Kontrol af opsætning

Når du er helt færdig gem da din indstilling på produktet. Gå nu til produktkortet, og kontrollér hvad der vises. Du kan også overtage en eller flere kunder som du kender godt, og se hvordan breaks virker for dem.

Permanente specialpriser i BreakPoints

Det er er muligt at anvende specialpriser sammen med BreakPoints. Det gøres med funktionen "Permanente Specialpriser".

Sådan opsætter du BreakPoints med BreakWith - rabat på tværs af produkter

Det kan i visse tilfælde være ønskeligt at give din kunde mulighed for at opnå mængderabatter ved at købe forskellige produkter, der alle tæller mod dine BreakPoints. Denne funktion kaldes BreakWith.

Tag stilling til hvilke produkter der skal "breake" med hinanden

BreakWith er oplagt at anvende på produkter, der er varianter af hinanden, og hvor den finansielle profil er rimeligt ens; altså produkternes salgspris og avance. Når du giver din kunde mulighed for selv at vælge fordelingen mellem varianterne er der større sandsynlighed for at din kunde vil drage nytte af dine mængderabatter.

Du skal anvende kurven i Nexus til at opsamle de produkter, der skal "breake" med hinanden.

Opsæt dit BreakPoint i kurven

Når du har fyldt kurven med de ønskede produkter går du til kurven og scroller til batch-værktøjerne. I sektionen "Add BreakPoint info" kan du navngive en ny variabel (giv et sigende navn) der gemmes i Nexus, og indeholder en notering af de produkter der skal "breake" med hinanden. Udfyld antal produkter krævet for hvert break og vælg den ønskede BreakPoint-profil. I BreakPointText-feltet kan du skrive en kort instruks til dine kunder. Tryk "Save".

Nexus har nu sat dine indstillinger på alle produkterne i kurven, og produkterne er klar til handel med både BreakPoints og BreakWith.


  1. Ønsker du ikke at tilbyde den største rabat en profil tilbyder, så undlad at oprette BreakPoint3.