Gå til indholdet

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer giver mulighed for tre stærke funktioner i Nexus: Abstrakte produkter, der kan gøre komplicerede valg mere overskuelige, en flot præsentation af de objektive egenskaber ved et produkt samt muligheden for at dine kunder kan sammenligne produkterne med hinanden.

Principperne for specifikationer

For at forenkle oprettelsen, tildelingen, og administrationen af specifikationer mest muligt eksisterer der en række koncepter og funktioner i Nexus, der knytter sig specifikationer. I denne artikel kan du læse alt om hvordan du kommer igang.

Hvis du ønsker at oprette en simpel vælger, med valg på ét niveau (farve, størrelse etc) så kan du hoppe direkte til eksemplet herunder. Du kan selvfølgelig altid udbygge vælgeren med flere valg.

Byggestenene og metode - abstrakte produkter

De abstrakte produkter kan præsentere produkter, der er varianter af hinanden, på en meget overskuelig måde. Specifikationerne bliver til valg, der træffes af brugeren for at få udvalgt en bestemt variant af produktet.

Hvis specifikationerne oprettes fornuftigt kan de også bruges til at beskrive produkterne og til at foretage sammenligninger.

Specifikationselement

Specifikationselementet er rammen for den egenskab som du ønsker specificeret på de relevante katalogprodukter. Egenskaber kan være kvantitative (de målbare, faktiske) eller kvalitative (de subjektive, upræcise).

Selve specifikationen på katalogproduktet kaldes specifikationsværdien og er den konkrete egenskab.

Specifikationselementet er en slags kladde og kategori, der hjælper dig med at oprette værdierne, og er med sine beskrivende tekster en hjælp for din kunde til at træffe et valg.

Opret specifikationselementer fra administrationsmenuen:

opretspecelement

Hvad du udfylder under indhold knytter sig til præsentationen af valget på det abstrakte produkt, såvel som beskrivelsen i eventuelle tabeller.

Hvis du vil være meget produktspecifik i din beskrivelse af specifikationselementet, så kan du fint være det, og høste fordelen på det abstrakte produkt når en spec:

konkretelement

Gør du specifikationselemterne meget produkt- eller produktgruppe-specifikke vil du måske få brug for flere, relativt ens elementer, men i praksis betyder det ikke noget.

Specifikationssæt

For at hjælpe dig med at du får udfyldt alle relevante specifikationsværdier efter du har knyttet katalogprodukterne til det abstrakte produkt samler du dine specifikationselemtenter i et specifikationssæt. Dette specifikationssæt tildeles til det abstrakte produkt.

opretspecelement

Vælg nu de relevante specifikationselementer til sættet:

opretspecelement

Specifikationsværdier

Værdierne er egenskaberne ved det enkelte katalogprodukt. Det kan være fysiske egenskaber (såsom vægt, størrelse osv.), der bedst beskrives med en af de kvantitative egenskaber (gram, kilo, centimenter, tommer osv.) og du kan med din beskrivelse alligevel fint tilføre en kvalitativ beskrivelse, der letter kundens valg, såsom:

Small - ca. diameter 159 cm

og stadig have valgt centimeter som enhed og 159 som numerisk værdi på din specifikationsværdi. Når det er muligt er det bedre at anvende numeriske værdier i sammenligninger end ren tekst.

Kvalitative egenskaber beskrives som oftest bedst med tekst, og stiller dig meget frit for at beskrive finish, farver, anvendelser, formål osv.

Eksempel, skridt for skridt

Lad os samle præsentationen af tre næsten ens fladskærme på ét produktkort, så når vi er inde på det abstrake produktet vælges varianten på basis af skærmsstørrelsen, der er den primære forskel.

På siden Administration -> Produkter -> Specifikationsvedligehold kan du følge med i dine fremskridt. Inden du går i gang med specifikationer vil siden være tom som dette eksempel:

opretspecelement

Opret specifikationselementet "Skærmstørrelse" og vælg "tommer" som standardenhed, fordi tommer er normen for at udtrykke skærmstørrelser. I tekstfeltet inkluderer du en opfordring ved at skrive "Vælg skærmstørrelse".

Vi skal nu oprette et specifikationssæt. Det kalder vi for Samsung serie 7 og tilnytter specifikationselementet som vi netop oprettede.

opretspecelement

Et kig på specifikationsvedligeholdssiden viser nu begge oprettelser:

opretspecelement

Det er tid til at oprette det abstrakte produkt og tildele specifikationssættet.

opretspecelement

Hvis ikke du har oprettet dine katalogprodukter endnu så er det dit næste skridt. Find alternativt et allerede oprettet katalogprodukt, der passer til det abstrakte, og rediger katalogproduktet. Vælg Samsung Serie 7 under "Nedarvning fra abstrakt produkt" på hvert katalogprodukt der skal kunne vælges på det abstrakte produkt.

Da abstrakte produkter jo ikke er en del af grundstrukturen i Nexus findes der en specialsside der viser alle oprettede abstrakte produkter. Den findes under Administration -> Produkter -> Abstrakte produkter

Her kan vi nu se det abstrakte produkt med de tre underliggende katalogprodukter:

opretspecelement

I denne oversigt er det let at få øje på at vi er inkonsistente i navngivningen, da kun et katalogprodukt ordet indeholder Samsung. Det retter vi let ved at klikke på "edit" ude til højre, og lader samtidig 2018 udgå af navnene.

Efter rettelserne ser det sådan ud:

opretspecelement

Det er nu tid til at oprette specifikationsværdierne hvilket gøres ved at redigere katalogprodukterne igen, men efter edit trykkes straks OK - se aller nederst for sektionen om specifikationer:

opretspecelement

Klik nu på "Create". Vælg tommer som enhed, anfør størrelsen på skærmen, og giv et navn der vil identificere værdien. Vi vælger skærmen på 55 tommer som den første.

opretspecelement

På produktkortet for det abstrakte produkt fremgår nu knappen til 55 tommer og en "Ikke defineret". Ikke defineret vises så længe der er katalogprodukter der nedarver fra det abstrakte produkt, der endnu ikke har fået sat en specifikationsværdi.

opretspecelement

Klik på knappen "Ikke defineret" for at vælge et af de ikke-definerede produkter - klik herefter på "Edit product" fra værktøjspanelet

opretspecelement

Gentag processen med at oprette specifikationsværdien for det produkt Nexus gav dig ved dit klik på "Ikke defineret", og check produktkortet for det abstrakte. Fortsæt indtil "Ikke defineret" ikke længere fremgår og der kun er specificerede valgmuligheder.

opretspecelement

Opsummering

Ved at oprette et fælles paraplyprodukt for tre relativt ens skærme, nemlig et abstrakte produkt har du opnået en enklere og mere kraftfuld præsentation.

Du har nu oprettet specifikationer med ét parameter, nemlig skærmens størrelse. Det er gjort gennem et specifikationselement, som blev tilknyttet det abstrakte produkt.

Dernæste satte du hvert enkelt katalogprodukt op til at være tilknyttet og nedarve data fra det abstrakte produkt.Når du næste gang redigerer og gemmer et af katalogprodukterne kan du oprette de enkelte, konkrete specifikationsværdier der anføres og gemmes som nye egenskaber på hvert katalogprodukt, og tjener som valgparameter på det abstrakte.

Næste skridt er en passende forædling af både det abstrakte produkt og katalogprodukterne. Husk at desto mere ens katalogprodukterne er desto mere kan du fokusere på præsentationen af det abstrakte produkt, og dermed kun have ét vedligeholdelsespunkt for den data og de billeder der er fælles for katalogprodukterne - og så fastholde de data der gør det enkelte katalogprodukt unikt der.

Tilføj flere valgmuligheder

Ønsker du endnu et valgparameter skal du:

  1. Oprette et ny specifikationselement Administration -> Produkter -> Opret -> Nyt specifikationselement

  2. Tilføje det nye specifikationselement til specifikationssættet - der jo i forvejen er tilknyttet dit abstrakte produkt.

  3. Vælg "Ikke specificeret" samt en af dine allerede specificerede egenskaber så du kan redigere katalogprodukterne et for et, og anføre specifikationsværdierne for det nye element, som bliver dine nye valgparametre.

  4. **Såfremt flere produkter har samme egenskab vælger du blot fra sektionen "Kopier" i admin-vinduet efter du har trykket "Create" - Nexus samler selv ens specifikationsværdier sammen til ét valgparameter.

Eksempel på ekstra valg

I eksemplet for skærmene har vi nu oprettet endnu en spicifikation og skærmene har 1 eller 2 tunere, og har fulgt ovenstående fremgangsmåde.

På det abstrakte produkt ser valgmulighederne nu sådan ud:

opretspecelement

Da antallet af tunere må være så vigtigt en egenskaber at det skal være valgparameter, så må det antages at visse kunder vil træffe dette valg først. Så indskrænkes valgmuligheder af størrelser betragteligt, idet kun skærmen på 75 tommer har denne egenskab - det gør Nexus tydeligt for kunden:

opretspecelement

Startes der omvendt og vælges først størrelse er det ligeså intuitivt:

opretspecelement

Kunden kan vælge de forskellige størrelse og se de følgende tunermuligheder:

opretspecelement

For at nulstille valgene skal der trykkes på "Nulstil valg".

Tilføj specifikationer der ikke er valgmuligheder

Det er på specifikationselementet du styrer om en specifikation er et valgparamenter på det abstrakte produkt. Det gøres i feltet Miljøvariabler.

opretspecelement

Fjernes værdien "true" udfor "selector =" ophører specifikationselementet med at være et valgparameter og kan i stedet bruges som spec