Gå til indholdet

Indkøb af varer til lager

Nexus kan hjælpe dig med at etablere faste og gode indkøbsprocedurer til gavn for både kunder og virksomhedens ansatte. Og hvis du allerede har gode rutiner så kan de let oversættes til metoderne i Nexus, og du kan bygge videre på dit eksisterende fundament.

Din valgte lagermodus styrer dine muligheder

Advanced-mode lagerdrift i Nexus giver dig klart flest muligheder for at registrere information, opbygge procedurer, og opnå en vis grad af automatisering.

Hvis du anvender simple-mode lagerdrift, så kan du læse om administration af et lager i simple-mode såvel som hvordan du registrerer dine indkøb.

Den afgørende forskel mellem at bruge simple-mode og advanced-mode i lagerdriften er muligheden for at bruge leverandørfunktionen samt lagerprodukter.

Advanced-mode, lagerprodukter

Et lagerprodukt i Nexus er den vare som du kan finde og tælle på dit varelager. Et lagerprodukt skal have et bånd til et katalogprodukt for at kunne blive solgt.

Der kan fint etableres bånd fra ét katalogprodukt til flere lagerprodukter, hvor lagerprodukterne enten opsættes som alternativer med en indbyrdes prioritet, alternativt som et bundle, hvor katalogproduktet omfatter samtlige lagerprodukter.

Med lagerprodukter spores hver eneste enhed der går ind og ud af lagret. Det betyder, at metadata såsom priser, serienumre, lotnumre - og ikke mindst hvor varen befinder sig på dit lager - kan registreres og spores meget nøjagtigt.

Advanced-mode, leverandører

Med leverandørfunktionen kan du indlæse prislister, og registere en eller flere leverandører på hvert lagerprodukt. Du kan prioritere de muligte leverandører indbyrdes på det samme lagerprodukt, og registrere evt. krav og vilkår om minimumskøb, kollistørrelser mm.

Du kan også indlæse information om hver leverandørs leveringsevne, og dermed kunne give relativt præcise leveringsestimater overfor dine kunder såfremt du ikke selv har varen på dit lager.