Gå til indholdet

Introduktion til Nexus produktkatalog

I produktkataloget organiserer du dine katalogprodukter i en struktur, der gør dem nemme at finde for dig selv og dine kunder. I denne artikel gennemgås de forskellige begreber og strukturparametre som er til rådighed i Nexus, og vi ser på flere eksempler for korrekt anvendelse af hvert parameter.

Ideelt findes der kun én sandhed om priser, lagerstatus, produktegenskaber, hvilke produkter der passer sammen, og alt det andet som du ved om dine produkter. Ofte er sådan information spredt ud over flere systemer, men i Nexus har du en reel mulighed for at centralisere informationen til stor gavn for både ansatte og kunder.

I Nexus kan du strukturere dit produktkatalog med en række parametre, objektive såvel som subjektive.

De subjektive parametre giver dig friheden til at skabe en navigérbar struktur i dit produktkatalog, sådan at dit katalog præsenteres netop som du opfatter dine produkter, deres anvendelsesmuligheder, og deres indbyrdes relationer og vægt i netop dit produktkatalog. De objektive parametre kan tjene som filtre der giver dine kunder overblik, eller som primære udvælgelsesværktøjer i meget store produktkataloger.

Strukturens byggesten

I denne artikel vil vi introducere dig for følgende Nexus produkt- og katalogbegreber:

 • Katalogprodukter
 • Grundstrukturen
  • Brands
  • Produktfamilier
  • Produktgrupper
  • Produkttyper
 • Produktspecifikationer
 • Abstrakte produkter
 • Produktkategorier

Disse parametre kan du anvende med henblik på at give dine produkter den enkleste, og samtidig mest kraftfulde præsentation i Nexus.

Scroll direkte til vores eksempel hvor det gennemgåes hvordan en elektronik-butik anvender grundstrukturen, eller læs videre for en introduktion til hvert begreb.

Produktkataloget er en vigtig investering

En af de vigtigste investeringer du kan gøre som handelsvirksomhed er at opbygge et godt, velstruktureret og grundigt produktkatalog. Et godt katalog vil afkaste en højere grad af selvbetjening blandt dine kunder. Det vil være enklere for flere medarbejdere at hjælpe kunder, og du bliver mindre afhængig af medarbejdere, der besidder viden der ikke før var delt på struktureret vis. En investering i produktkataloget er dermed ikke kun for virksomhedens kunder, men i lige så høj grad for virksomheden selv.

Katalogprodukter

Et katalogprodukt er et produkt som du fremviser i kataloget og sælger til dine kunder. Katalogprodukter er datalager for den primære information om produktets egenskaber. Ydermere kan du præcist styre rettigheder, publicering, prisafrunding, relationer til andre produkter, billeder og mange andre forhold. Katalogprodukter forædles både ved hjælp af grundstrukturen samt evt. produktspecifikationer og kan vises i produktlister, som produktflise, i abstrakte produkter og på eget produktkort.

Læs vejledningen til katalogprodukter for mere information om mulighederne.

Katalogets grundstruktur

Der er fire strukturparametre der er krævet som grundstruktur i produktkataloget i Nexus. Detaljegraden i denne grundstruktur er valgfri, men vi anbefaler kraftigt at du anvender grundstrukturen logisk og så fuldt udbygget som muligt, da der er mange fordele herved.

Brands

Brands i Nexus er de varemærker som du sælger. Brands kan anvendes som kriterie for produktudvælgelse, som ekstra information på et produktkort, som grundlag for en brand-portalside såvel som parameter i rapporter, der giver dig indsigt i din forretning, eksempelvis omsætning og indtjening.

Sådan opretter du de mærker som du markedsfører og sælger i din virksomhed.

Brands må ikke forveksles med dine leverandører

Et brand er et varemærke som dine kunder kender, og en identitet som du markedsfører. En leverandør er den eller de virksomheder, hvorfra du kan indkøbe de varer du sælger. Forholdet til leverandører er dermed ofte et internt anliggende i din virksomhed.

Produktfamilier

Modsat brands, der er meget faktuelle, er produktfamilier mere subjektive og fleksible i forhold til dine ønsker for hvordan produktkataloget struktureres og tilgås.

Produktfamilier kan ses som den digitale repræsentation af afdelinger i en større butik. For en virksomhed med et stort produktkatalog, eksempelvis over 3000 produkter, kan det være særdeles gavnligt at produkter af samme art grupperes med henblik på at skabe nem adgang, både for kunder og de ansatte.

Alternativ anvendelse

Det er ikke alle virksomheder der har brug for en gruppering på et højt niveau i forhold til præsentation af produktkataloget. Et katalog med relativt få produkter (under 3000) kan drage anden nytte af produktfamilier.

 1. Anvend produktfamilier som leverandør-egenskab. Hvis du anvender Simple-mode lagerdrift i Nexus vil du kunne drage nytte af produktfamilier til at gruppere dine produkter i forhold til leverandører hvorfra du kan indkøbe produktet. Læs hvordan du opsætter produktfamilier som leverandøregenskab.
 2. Anvend familier som markedssegmentering. Uanset om du sondrer mellem salg til private og erhverv, mellem øst og vest, eller noget helt andet bør du overveje om produktfamilier kan være løsningen på den struktur du ønsker.
 3. Undlad at anvende produktfamilier. Hvis du ikke pt. kan se en anvendelse for produktfamilier så opret blot en enkelt familie og kald den noget som “Tilknyt og glem”, og indstil rettighederne på produktfamilien til en intern rettighed eller disable familien. Du vil skulle tilvælge denne familie når du opretter produktgrupper.

Produktgrupper

Katalogprodukterne der deler egenskaberne brand og produktfamilie samles i produktgrupper. Hver produktgruppe skal tilknyttes et brand og en produktfamilie. Katalogproduktet arver således sine egenskaber om brand og produktfamilie fra produktgruppen. Der kan godt findes produktgrupper med blot et enkelt produkt, men det er ikke et typisk tilfælde.

Produkttyper

Hvert katalogprodukt skal tilknyttes en produkttype. Modsat brands og produktfamilier, der er egenskaber som katalogproduktet arver fra sin produktgruppe, er produkttyper en egenskab der tilknyttes katalogproduktet direkte.

Det er vores anbefaling at du bruger produkttyper som en højniveau, faktuel beskrivelse af produktets art - eksempelvis “smartphone”, “højttaler” eller “maling”. Det vil give dig og dine kunder et værktøj til at finde andre produkter med samme egenskab, eller som indgangsvinkel til produktkataloget.

Men hvad nu hvis der flere typer af de nævnte eksempel-produkter i dit sortiment? Burde du i stedet for “smartphone” skrive “Android smartphone”, “Væghøjttaler” eller “Udendørsmaling”?

Generelt er det vores anbefaling ikke at blive specifik, for der vil uundgåeligt mangle detaljer, der måske er ligeså relevante som ovenstående tilføjelser - og en produkttype der hedder “Android smartphone, 5.7” skærm, 32GB” er alt for specifik til at have relevans for andet end meget få produkter.

Typen “smartphone” vil du kunne give til alle telefoner i dit sortiment som med rimelighed kan betragtes som en smartphone.

Hvis du til trods herfor ønsker en lidt større detaljegrad i dine produkttyper kan du i Nexus indordne én produkttype under en anden. Det giver den præsentationsmæssige fordel, at der er færre valg som dine kunder skal forholde sig til på første niveau

Produkttype indordnet under anden produkttype

Det er muligt at opbygge et typetræ, hvor en type som “Telefon” har en række undertyper, eksempelvis “Android smartphone” og "Apple iPhone". Fordelen herved er, at kundens overblik på første niveau kan blive bedre (ved at hun først vælger telefon) og først derefter præsenteres for de telefonvarianter der føres, dog stadig uden at blive for specifik.

Eksempel med brands, linjer, typer og produktgrupper

I dette eksempel anvendes en virksomhed der sælger elektronik og hårde hvidevarer til hjemmet. Læs eksemplet med din egen virksomhed i baghovedet og oversæt eksemplet til dine egne produkter.

Brands er de mærker som virksomheden markedsfører og sælger, eksempelvis Gram, Electrolux, Bosch, Miele, Samsung, Apple, Sony, Canon, Phillips etc.

Produktfamilier tjener som en opdeling af virksomhedens afdelinger, eksempelvis, Radio og TV, Mobil og GPS, Hvidevarer, Foto og video, PC og tablets etc.

Produkttyper anvendes som en betegnelse af varen på et højt faktuelt niveau, uafhængig af mærke eller andre egenskaber, eksempelvis “smartphone”, “side-by-side køleskab”, “kølefryseskab”, “vaskemaskine”, “LED-TV”, “OLED-TV”, “DSLR-kamera”, “pocket-kamera” etc.

Produktgrupper, der jo er tilknyttet et brand og en produktfamilie, anvendes til at vise beslægtede produkter, eksempelvis én produktgruppe til alle køleskabe fra Gram. De enkelte katalogprodukter i produktgruppen “Gram køleskabe” får via deres tilknytning til produkttypen konkret information om hvilken slags køleskab der er tale om (side-by-side køleskab, kølefryseskab etc) og via produktgruppens tilknytning til familien "Hvidevarer" er det klart hvilken afdeling af sortimentet kunden befinder sig i.

Kundens adgang til produktkataloget med brands, familier og typer
Når kataloget skal udforskes af en kunde vil hun kunne tage udgangspunkt i én af de tre muligheder for at dykke ned i kataloget - via et brand, en produktfamilie eller en konkret produkttype. Eksempelvis vil et klik på Samsung vise samtlige varer, virksomheden sælger under brandet Samsung uden skelen til familie eller type. Familie og type tjener som yderligere filtre der hjælper kunden med at finde netop den vare fra Samsung hun søger, blandt de typer og familier hvor et produkt med brandet Samsung optræder.

Tager kunden udgangspunkt i produktfamilier, eksempelvis "Mobil og GPS" vises alle produkter i denne familie, uden skelen til brands eller typer. Når et konkret produkt vælges er der mulighed for de øvrige produkter af samme type, der findes i produktgruppen, kan vises som alternativer.

I fald kunden tilgår produktkataloget med afsæt i typerne, eksempelvis "OLED-TV", vises alle TV af denne type uanset brand, hvilket typisk giver et godt overblik over mulighederne.

Omsæt eksemplet til din egen virksomheds produktsortiment

Tænk strukturen igennem og opret derefter dine brands, familier og typer. Typerne er som oftest de sværeste at finde en balance i. Hvor en type som “4mm maskineskrue m. rundt hoved t. torx-20” omfatter alt for mange detaljer, og vil give dig alt for mange typer, kan en type som “Skrue” omfatte for få detaljer og give for få typer. En god balance her kunne være “Maskineskrue”, der så får følgeskab af typerne “Selvskærende skrue”, “Fransk skrue” osv.

Det er muligt at opbygge et typetræ, hvor en type som “Skrue” har en række undertyper, eksempelvis “Maskineskrue”, Selvskærende skrue” osv. Fordelen herved er, at kundens overblik på første niveau af produkttyperne kan blive bedre (ved at hun først vælger skrue) og først derefter præsenteres for de skruevarianter der føres, dog stadig uden at blive for specifik.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer i Nexus er en avanceret funktion til at beskrive egenskaber ved produkter, der ikke omfattes af brands, familier eller typer med henblik på at kraftigt forenkle udvælgelsen af en konkret variant af et produkt.

I nedenstående eksempel dækker vælgeren over 12 forskellige varianter af samme produkt, nemlig en loftslampe der findes i forskellige størrelser, lys-temperaturer og tilslutninger. Hjælpetekster kan valgfrit vises ved hvert parameter, der enten kan vælges ved knap, drop-down-liste eller radio-button.

selector

I endnu højere grad end brands, familier og typer er det nødvendigt at gennemtænke hvordan du vil anvende specifikationer, specielt hvis du også ønsker at anvende specifikationer til at sammenligne egenskaber ved katalogprodukter.

Produktspecifikationer skal tilknyttes efter katalogproduktet er oprettet og indordnet i grundstrukturen og tilknyttet et abstrakt produkt.

Læs mere om produktspecifikationer og deres anvendelse og læs om abstrakte produkter herunder.

Abstrakte produkter

Et abstrakt produkt kan i samspil med produktspecifikationer forenkle fremvisningen og udvælgelsen af flere, ofte relativt ens katalogprodukter ved at anvende ét fælles produktkort med overskuelige valg.

Det abstrakte produkt kan ikke handles, og er ikke indordnet i katalogets grundstruktur. Et abstrakt produkt kan indmeldes i produktkategorier på lige fod med katalogprodukter samt vises som produktflise.

Anvend det abstrakte produkt til generelle billeder og beskrivelser, og som inspiration til at vælge en specifik variant, som er et katalogprodukt. Katalogproduktet er tilknyttet det abstrakte produkt og anvender sine specifikationer som parametre for udvælgelse.

Abstrakte produkter kan oprettes uden afhængigheder af andre strukturparamtre, men specifikationskravene skal oprettes og tilknyttes det abstrakte produkt før katalogprodukter tilknyttes det abstrakte, således at de krævede specifikationer kan blive tilknyttet katalogproduktet.

Læs mere om abstrakte produkter.

Produktkategorier

Katalogprodukter og abstrakte produkter kan indmeldes i en eller flere produktkategorier. Produktkategorier kan defineres helt frit, og er dermed din mulighed for at anlægge dit subjektive syn på dit produktsortiment med kategorier som endnu et parameter, udover hvad grundstrukturen i produktkataloget tilbyder.

Produktkategorier er hierarkisk opbyggede. Kategorierne er navigérbare og kan således falde ind i sitets øvrige menuer og navigation, på lige fod med sider. Produktkategorier og parametrene i grundstrukturen kan fint arbejde sammen, og der er muligheder for at automatisere indmeldelsen af katalogprodukter i udvalgte kategorier for at nedsætte behovet for manuel vedligeholdelse, såvel som der er mulighed for i højere grad at anvende grundstrukturen som filtre end som navigation.

Først når katalogproduktet er oprettet og indordnet i grundstrukturen kan det tilknyttes en eller flere produktkategorier.

Læs mere om produktkategorier og deres anvendelse.

Næste skridt

Hvis du endnu ikke er gået i gang med strukturere dit katalog foreslår vi følgende fremgangsmåde for at du kommer hurtigt i gang:

Opret din grundstruktur