Gå til indholdet

Arbejd med factoring i Nexus

Factoring kan i visse tilfælde være metode til at frigive likviditet, og overkomme udfordringer med markeder hvor lange betalingstider er normen. De daglige processer i Nexus er enkle og effektive.

Raymeon har i Danmark erfaring med løsninger fra Nordea Factoring, Leasing Fyn og Midt Factoring. Har du en anden factoring partner, eller endnu ingen partner, Raymeon Support for nærmere information. Vi anbefaler også at du har din revisor med på råd hvis du påtænker factoring.

Sådan virker factoring

Med factoring belåner du dit krav mod dine kunde. Det virker ved, at den faktura du har udstedt til din kunde overdrages til din factoring partner, der betaler dig mestedelen af fakturaen indenfor en dag eller to. Din kunde betaler fakturaen direkte til factoring selskabet, der er anført som betalingsmodtager, og når det sker får du den sidste bid (typisk momsen) minus factoring gebyret.

Du skal derfor sende dine fakturaer dagligt til din factoring partner, sådan at du kan modtage belåningssummen.

Kort om den typiske proces for at komme i gang

Det er vigtigt at du har gode debitorer, der er kreditværdige og i det store hele betaler dig til tiden. Det er ikke attraktivt for en factoring partner at overtage en masse problemer, og tilmed tage en risiko ved at belåne et tvivlsomt aktiv.

Du kan læse artiklen om kreditgrænser for vejledning i denne henseende.

Når du går i gang med en ny factoring partner, og har indgået aftale, så skal du overføre data om dine kunder - i særlig grad stamdata, men også kontosaldo pr. kunde pr. overtagelsesdagen, såfremt at I har truffet aftale om at din debitormasse overtages.

Du kan i Nexus indstille for hver enkelt kunde om factoring skal anvendes. Er en kunde indstillet til factoring vil Nexus automatisk anvende et faktura-layout hvorpå betalingsinstruksen er tilrettet.

Du skal i det hele taget informere de kunder som overgår til factoring, at de ikke længere skal betale direkte til dig, men istedet til factoring partneren.

Indledende drøftelser

Som noget af det første skal der aftales vilkår, herunder maksimal belåningsramme, belåningsgrad, dine omkostninger, om evt. kreditforsikring er inkluderet eller kan gavne dine omkostninger, og en række andre forhold.

Indgåelse af aftale

Når I er på plads vil I indgå en aftale om samarbejde, og processen kan indledes. På dette tidspunkt er det fornuftigt at kontakte Raymeon Support.

Fastlæggelse af dato for igangsætning

Det er godt at have en dato at styre efter. Det behøver sjældendt at være til d. 1. i en måned - det er mindre vigtigt - det er langt mere vigtigt at der er tid til at komme på plads med alle detaljer.

Forberedelser i Nexus

Det er som regel i din interesse at så mange kunder som muligt kører factoring. Der skal gøres klar til at eksportere kundedata, og evt. andre relevante overvejelser kan med fordel gøres tidligt.

Forberedelse af nyt faktura-layout

Det skal fremgå af en factoring-faktura at betaling skal sendes til factoring partneren og ikke til dig. De fleste factoring partnere har ønske om en bestemt tekst, og Raymeon Support kan hjælpe med at klargøre et faktura-layout der bruges når du udsteder faktura til factoring.

Overdragelse af kundedata til factoring partner

Raymeon Support kan hjælpe dig med at eksportere en kundefil. Denne fil fremsendes til din factoring partner, der importerer og opretter dine kunder i sit system. Dette har til formål at registrere fremtidige fakturaer, der er udstedt til hver enkelt kunde, samt alle betalinger.

Godkendelse

Når alt det forberedende er på plads vil factoring partneren typisk godkende både faktura, kundedata og enkelte kunder. Det kan være, at det ikke er muligt at acceptere alle dine kunder.

Omstilling af kunder

På basis af information fra factoring partneren omstilles de godkendte kunder i Nexus til betaling via factoring. Når det er gjort vil fremtidige fakturaer bruge det nye faktura-layout, og du vil skulle overdrage de fakturaer du udsteder til factoring partneren.

Udsendelse af information til kunder

Det er meget gavnligt at udsende en email til alle berørte kunder, der informerer om at de nu ikke længere skal betale direkte til dig, men istedet betale til din factoring partner. Det vil være sværere for nogen end for andre, men ved at sende en email hjælper du dine kunder godt på vej.

Nye daglige rutiner med Nexus

Ved hjælp af rapporter i Nexus er det meget enkelt at udsøge dagens salg, der er udstedt med factoring som betalingsmetode. Denne rapport sendes til factoringpartneren, der indlæser og registrerer dine nye debitorer, og gør klar til at udbetale belåningssummen til dig.

Factoring med LeverandørService

Dette er faktisk en mulighed som ihvertfald Leasing Fyn tilbyder. Det øger sikkerheden for rettidige betalinger fra kunderne, og måske reduceres risici også.

I det daglige fungerer factoring med LeverandørService præcis som factoring kunder uden, men oprettelsen af nye kunder er lidt anderledes - typisk noget ala nedenstående:

  1. Du får underskrift og udfyldelse af NETS-blanketten af din kunde
  2. Blanketten sendes til factoring partneren
  3. Factoring partneren opretter din kunde hos NETS (bemærk at der kan gå nogle dage, inden dette er endeligt registreret)
  4. Factoring partneren giver dig tilbagesvar, når du kan begynde at fakturere med påtegning om LS (betaling kan kun gælde nye fakturaer – ikke allerede udsendte)
  5. Factoring partneren sørger for at der bliver hævet penge på din kundes konto ved forfald

Opsummering

Factoring kan hælpe med likviditet og kan være en god model til at holde din indkøbsevne mere intakt, fordi factoringen tilsvarer at du sælger på netto kontant-vilkår til dine kunder, og at alle betaler til tiden.

Du skal have sunde debitorer, og du kan regne med at factoring selskabet kigger hver enkelt kunde efter i sømmene. Lidt afhængig af hvordan du opretter nye kunder hos din factoring partner (udsteder du faktura, sender til factoring og håber på det bedste, eller opretter du kunden, venter til du har hørt tilbage og fået et OK) kan du få hjælp til dine fremtidige kreditvurderinger.

Raymeon Support er altid klar til at hjælpe dig, både hvis du overvejer factoring, og hvis du allerede har besluttet dig for at gå igang.