Gå til indholdet

Håndtering af dine sælgere - bonusudregning og andre muligheder

Hvis din virksomhed anvender interne eller eksterne sælgere findes der måske allerede bonusaftaler. Nexus kan hjælpe dig med at holde styr på dine bonusaftaler, og både du og dine sælgere kan løbende følge med i hvordan bonusoptjeningen forløber.

Grundlaget for bonus

Bonus udregnes i visse tilfælde af omsætning, men langt mere typisk er det at udregne på basis af virksomhedens fortjeneste, således at sælgerne også har virksomhedens interesser for øje når der indgås aftaler med kunder.

Det er ekstremt vigtigt at du selv sørger for følgende for at Nexus kan udregne bonus.

 • Alle produkter skal have en kostpris i Nexus

 • Sælgere, der skal have bonus, skal have tildelt rollen "Account Manager" på deres bruger

 • Den relevante sælger skal være indstillet som Account Manager på de firmaer hvis køb berettiger til bonus til sælgeren

Når ovenstående indstillinger er foretaget opsamler Nexus selv al nødvending information for at kunne bonusberegne.

Beregningslogik og opgørelser

Herunder vises et virkeligt eksempel på en bonusberegning:

 • Sælgeren modtager en grundløn på kr. 15.000 månedligt

 • Bonus opgøres pr. kalendermåned og kan ikke gå fra eksempelvis d. 20. i én måned til d. 20. i den følgende måned

 • Der beregnes kun bonus på basis af udstedelse af fakturaer i Nexus.

 • Al bonus udregnes på basis af indtjening. Omsætning har ingen betydning for udregningen.

 • De første kr. 10.000,00 i indtjening tilfalder 100% virksomheden, og er ikke grundlag for bonusberegning til sælgeren. Denne sum dækker faste omkostninger til kontor, lager etc.

 • Fra kr. 10.000,01 til kr. 20.000,00 tilfalder 25% af indtjeningen sælgeren

 • Fra kr. 20.000,01 og op tilfælder 20% af indtjeningen sælgeren, der dermed ikke har noget øvre loft for sin løn.

 • Risikoen for om kunden faktisk betaler sin faktura påhviler i ovenstående eksempel virksomheden, men sælgerens fremtidige bonus vil kunne blive påvirket hvis det opgives at indrive pengene og der udstedes en kreditnota.

Raymeon Support kan hjælpe dig med at opsætte din helt egen beregningslogik, men der er også forhold du selv kan påvirke og indstille løbende.

Mark-up på kostpris til bonusberegning

Har du sælgere, som helt eller delvist aflønnes via en bonus-aftale udregnet fra salgsavancen, kan det i nogle tilfælde være ønskværdigt at kunne hæve kostprisen kunstigt i relation til bonusopgørelsen.

Sådanne tilfælde kan være hvis der er usikkerhed om kostprisen, hvis der er betydelige hjemtagelsesomkostninger der ikke er indeholdt i kostprisen se hjemtaget kostpris vs rå kostpris, udbringningsomkostninger eller omkostninger til lagerdrift som ikke afdækkes til selskabet på anden vis, eller hvis du i det hele taget blot vil reservere en vis procent-andel af avancen, før du deler indtægter med dine sælgere.

Indstillingen er i udgangspunktet global for alle produkter (og sælgere) i Nexus, men du kan oprette en undtagelsesliste af produkter der ikke skal påvirkes at den faktor du sætter for at hæve kostprisen. Mark-up af kostpris påvirker ikke salgs- og bogføringsrapporter i Nexus - mark-up har kun effekt for bonus-udregning i relation til Account Managers i Nexus.

Indstil i Registry

Indstillingen sættes i Nexus’ registreringsdatabase - har du ikke adgang hertil så kontakt venligst Raymeon Support for hjælp.

Du skal beslutte hvor mange procent kostpriserne skal hæves.

cost price markup

Under Modules / Product / CostPriceMarkup indstilles både faktor og produkt-undtagelsesliste

Beslut kostpris markup %

cost price markup entry

Her er indstillet 10% mark-up på kostpris

cost price no markup Kostpris uden mark-up - (kostpris ganges med 1.00) som er standard-indstillingen i Nexus.

Eksempler i Salgsrapport

sales report with markup Eksempel fra Account Manager Salgsrapport for en faktura, hvor den korrigerede, samlede kostpris anvendes som beregningsgrundlag for avancen

sales report with markup, specified

Eksempel fra faktura-avancevinduet i Salgsrapport for Account Manager, hvor avancen pr. varelinje opgøres. Her anvendes den korrigerede kostpris pr. varelinje.

Få din egen specialtipassede bonusberegning i Nexus

Da hver virksomhed er forskellig er bonusberegninger altid individuelle i Nexus. Raymeon Support hjælper dig med opsætningen, men inden du tager kontakt kan du med fordel gøre dig overvejsler om nogle større forhold:

Skal bonus beregnes på basis af udstedt faktura eller betalt faktura?

Hvis dine sælgere skal anspores til at forholde sig kritisk til kvaliteten af de kunder de hverver, specielt i forhold til kundens betalingsevner, kan det være formålstjenligt at beregne bonus på basis af betalingsmodtagelse fremfor på basis af fakturaudstedelse.

Det kan også være at du af likviditetsårsager ønsker det på denne måde. Alternativet hertil er, at bonus beregnes når fakturaen udstedes, og at beregningen sker uanset om fakturaen er betalt.

Dette valg er et af de grundlæggende valg du skal træffe i forhold til bonusberegning.

Skal bonus være på basis af omsætning eller indtjening?

Hvis ikke du ønsker at delagtigegøre dine sælgere i hvad virksomheden tjener kan du med fordel overveje at lade bonus blive beregnet på basis af omsætningen.

Vi anbefaler kraftigt, at du i så fald udarbejder en prispolitik der regulerer sælgernes frihedsgrad og muligheder for at give deres kunder specialpriser, idet at det vil hjælpe med til at sikre at din indtjening opfylder dine krav (naturligvis påvirker dine kostpriser også din indtjening).

Følger bonusopgørelser kalendermåneder?

Det er i din interesse at bonus kun beregnes i Nexus når visse krav er opfyldt, samt af overlap undgåes. Du kan ellers risikere at udbetale bonus flere gange for det samme salg.

Der kan snildt beregnes bonus fra eksempelvis d. 20. i én måned til d. 20. i den følgende måned, eller andre datoer og intervaller du finder hensigtsmæssige.

Gør dig tanker om procentsatser og evt. begrænsninger

Grundlønnen spiller naturligvis en stor rolle når størrelsen på bonus skal ansættes. Som i eksemplet ovenfor kan du arbejde med intervaller for omsætning eller indtjening og forskellige procentsatser eller faste beløb pr. interval.

Skift af sælger på flere kunder

Der kan være flere gode grunde til at skifte den indstillede Account Manager på en eller flere kunder. Det kunne for eksempel være når:

 • En sælger stopper med at arbejde i virksomheden

 • At kunden efter en periode tilfalder firmaet for at anspore sælgeren til at skaffe nye kunder

 • Kunden er blevet passiv, og trænger til en ny kontaktperson i virksomheden

Ved hjælp af indbyggede værktøjer i Nexus kan du hurtigt og enkelt håndtere skift af den tilknyttede sælger (Account Manager) på de kunder der er omfattet.

Udvælg de omfattede kunder

Ved hjælp af Firma Vedligeholdelsessøgeren udvælger du de kunder der skal have ny sælger. En sådan udvælgelse vil ofte tage udgangspunkt i den sælger som der skiftes væk fra.

 1. I Firma Vedligeholdelsessøgeren aktiveres feltet "Account" og du vælger den Account Manager på listen, der pt er tilknyttet kunderne. Bemærk, at listen du kan vælge fra er delt i tre sektioner: "Ikke valgt", "Nuværende Account Managers" og "Tidligere Account Managers". Sidstnævte er brugere i Nexus, der på et tidspunkt har været Account Managers, og i perioden de var det, har gennemført salg til kunder.
 2. Overvej, om du har brug for at anføre andre kriterier for udvælgelsen af kunderne.

Kopier CSV-dataen fra Vedligeholdelsessøgeren

Resultatet af din udvælgelse leveres af Nexus som en CSV-dataklump:

CSV-data

Hver linje indeholder information om hvert af firmaerne i dit søgeresultat.

Ved at markere al teksten i feltet (ctrl+a i Windows / cmd+a i Mac) og kopiere teksten, har du nu alle firmaer kopieret som CSV-data i din computers hukommelse.

Skift sælger på de omfattede kunder

Navigér nu til firma-opdateringsværktøjet som du finder under Administration -> Kunder -> Firma batch updater:

Company batch updater

 1. Indstil felt 2 "Account Manager" i fanen "Base settings" til den sælger du vil skifte kunderne over til og aktivér feltet med et flueben.
 2. Skift fane til "Scope" og indsæt CSV-dataen fra Vedligeholdelsessøgeren i feltet 1 "Customer list"
 3. Bekræft at du ønsker at foretage den indstillede batchkørsel og tryk på knappen "Update companies"

Er du nysgerring så kan du læse mere om den øvrige funktionalitet i firma-opdateringsværktøjet i en separat artikel.