Gå til indholdet

Om brugere, brugergrupper og rettigheder i Nexus

Rettighedssystemet i Nexus, der styrer hvad brugere kan og må, baserer sig på handlinger. En handling kan eksempelvis være at se et produkt, mens det at rette et produkt er sammensat at flere handlinger, så der der kan styres hvad en given bruger kan rette.

For at forsimple tildelingen af tilladte handlinger til brugere er der opbygget et system der ikke blot letter tildelingen, men også det at vedligeholde rettighederne fra centralt hold.

Tildeling af rettigheder

Tildelingen af rettigheder til brugere sker på følgende måde:

Handlinger samles i rettighedsprofiler. Nexus leveres som standard med de typiske rettighedsprofiler, som hver har egenskaber der er målrettet bestemte typer af brugere i Nexus; dine kunder såvel som medarbejdere i din virksomhed.

Brugere organiseres i brugergrupper, hvor brugere af samme type (eksempelvis visse kunder eller visse medarbejdere) samles.

Til hver brugergruppe kan knyttes en rettighedsprofil, hvilket vil tildele rettighedsprofilens tilladte handlinger til alle de brugere som er med i brugergruppen.

Det er til brugergrupper at du publicerer alle elementer i Nexus, eksempelvis sider eller produkter.

Hvorfor tildeles rettigheder gennem brugergrupper?

Konceptet med rettighedsprofiler og brugergrupper forenkler tildelingen af, og det efterfølgende vedligehold, af rettigheder meget. Hvis du ændrer på en rettighedsprofil, der anvendes i flere brugergrupper, er rettighederne for samtlige brugere i disse brugergrupper opdateret det sekund du gemmer dine ændringer på rettighedsprofilen.

Raymeon Support kan hjælpe dig

De typiske rettighedsprofiler og brugergrupper er allerede oprettet i Nexus, og vi anbefaler at du kontakter os hvis du har brug for ændringer i rettighedsprofiler. Vores support både rådgiver og hjælper dig gerne hurtigt og effektivt.

Læs mere om de brugergrupper der findes i Nexus som standard

Opret selv flere brugergrupper til dine kunder

Du kan selv på enkel vis oprette flere brugergrupper til at regulere adgangen til både sider og produkter for dine kunder; altså grupper der baserer sig på at regulere hvem der kan se et bestemt indhold i Nexus. Som oftest kan du bruge en eksisterende rettighedsprofil til din nye gruppe.

Brugergrupper kan også anvendes til at opdele dine brugere, uden at du specifikt har behov for at tildele særlige rettigheder.

Som navnet antyder er brugergrupper relateret til brugere - ikke firmaer. Du skal huske på, at rettigheder tilknyttes brugere individuelt og ikke selve firmaet som brugeren eller brugerne er tilknyttet.

TIP: Brancher og prisniveaer til dine firmaer

Gruppering af firmaer kan også ske med afsæt i prisniveauer og brancher, som du selv kan definere og navngive så de giver mening for din virksomhed. Læs mere om prisniveauer og brancher som grupperingsværktøjer.