Gå til indholdet

Firmaer i Nexus

Et firma i Nexus er den juridiske enhed som din virksomhed samhandler med - i de allerfleste tilfælde en anden virksomhed. Det er firmaet som du giver priser til, adgang til varer, evt. adgang til kredit og som du gennemfører salg til. Der er derfor rigtig mange indstillinger og parametre du kan indstille så de aftalte vilkår for jeres samhandel afspejles bedst muligt.

Hvis du gerne vil oprette en kunde her og nu har vi en artikel der er hurtigt læst om netop oprettelsen - denne artikel går i dybden med de enkelte indstillinger.

Rigtig mange felter selvforklarende, så her fokuseres på de felter der kunne give anledning til spørgsmål. Du kan altid pege musemarkøren på de små spørgsmålstegn i admin-vinduet og holde musen stille for et hurtigt tip.

Firmanummer

Firmanummer er det samme som kundenummer. Det er en værdi du vælger, og vi anbefaler firmaets hovedtelefonnumer, CVR-nummer eller lignende. Det kan også være meget kortere numre, og du må gerne bruge bogstaver.

Enabled / Disabled - er der tændt for firmaet?

Uanset om du går i dybden eller blot skal have oprettet en kunde her og nu så er det vigtigt at forholde sig til Enabled / Disabled på firmaet. Enabled er det samme som "tændt for" og disabled det samme som "slukket". Når firmaet er disabled har kunden ingen mulighed for selvbetjening.

Du kan sagtens opsætte og klargøre et firma til handel mens det er disabled - det er faktisk en god måde at gøre det på, og først enable når alt er klar.

Relation

Et firma kan enten være kunde, leverandør eller begge dele. Leverandør-egenskaben har størst effekt i relation til Advanced-mode lagerdrift, men det er altid en god ide at indstille så korrekt som muligt, også selvom du endnu ikke bruger visse funktioner i Nexus endnu.

Brugere

Brugere er fysiske personer, der agerer på vegne af firmaet. Præcis som i den virkelige verden kan firmaer intet selv - det er de ansatte der passer firmaet. Dette forhold er afspejlet i Nexus, hvor der skal tilknyttes en medarbejder, altså en bruger, for at firmaet kan foretage handlinger.

Brugere i Nexus bør altid være tilknyttet et firma. Selv hvis en medarbejder stopper er det anbefalet at lade brugeren være tilknyttet firmaet i disabled-stadie.

Brugere kan kun være tilknyttet ét firma adgangen - læs mere om brugere.

Fysisk adresse og telefon/email

Den fysiske adresse kan du anse som faktureringsadressen - det er hvor firmaets bor og hvor administrationen holder til. Felterne til telefonnummer, email og webadresse tilsigter anvendelse i evt. forhandlerlister som offentliggøres i Nexus, så slutkunder kan finde forhandlere af dine produkter.

Det er naturligvis også en registration til din virksomhed så du kan opnå ny forståelse af og kontakt med dine kunder.

Bogholderi

Denne sektion er vigtig. Nexus vil automatisk forsøge at sende fakturaer og kreditnotater til bogholderikontakten for firmaet. Har du ikke anden information end emailadressen så udfyld den, og lad et generelt navn som "Bogholderi" være udfyldt - så tager de personlige mails fra Nexus sig bedre ud når de indleder med "Kære Bogholderi" fremfor ingenting.

Account Manager

Har du sælgere, som du har tildelt rollen Account Manager i Nexus vil disse sælgere være valgbare på alle firmaer som Account Manager - altså den tilknyttede sælger.

Branche og priser

Brancher til dine kunder kan være en vigtig opdeling af dit marked, som du ser det. Placér derfor hver enkelt kunde i den mest passende branche og drag fordel heraf i rapporter, ved udsendelse af nyhedsmails mm.

I feltet mærker kan der - afhængigt af opsætningen af din Nexus - være behov for at rykke de mærker som kunden gerne må handle fra højre rude til venstre. I standardopsætningen af Nexus ignoreres denne fuldbegrænsning, og mærker vises i stedet i følge de rettighedegrupper som de er publiceret til.

standardbrancher

Valg af prisniveau er vigtigt

Det valgte prisniveau på firmaet er ryggraden i samhandlen. Tildeles ikke et prisniveau så får denne kunde ikke andre priser en eventuelle, permanente specialpriser - hvilket dermed går mod hensigten om specialpriser som undtagelser fra reglen.

standardbrancher

For at tildele et prisniveau skal det flyttes fra højre rude til venstre. Der kan godt tildeles mere end ét prisniveau - Nexus finder selv den korrekte pris til kunden.

Kundens foretrukne valuta er den valuta som du vil udstede fakturaer i til kunden, vise priser online mm. Du skal være sikker på at valutakurser vedligeholdes løbende hvis du vil bruge andre valuta end din grundvaluta.

Betalingsbetingelser

3. parts fakturering

Du kan læse om fakturering og 3. part i separat artikel for en uddybning heraf.

Betalingsbetingelsen er helt som du kender det - den tidsfrist din kunde har til at betale dig rettidigt for dine produkter og ydelser. Der er mange forskellige betingelser oprettet som standard og Raymeon kan imødekomme behov for specielle betalingsbetingelser.

betalingsbetingelser

Primær betalingsmetode

I Nexus er den primære betalingsmetode den vej som du forventer din kundes betaling ankommer til dig ad. Valget bliver dermed også opfrodringen til kunden på den faktura der udstedes, og der er i registreringsdatabasen tilknyttet kontonumre og andre instrukser til hver metode.

betalingsmetode

Yderligere betalingsmetoder

Med yderligere betalingsmetoder kan du tillade kunden at betale på anden vis end din opfordring. Denne funktionalitet knytter sig mest oplagt til kortbetaling online, sådan at hvis en faktura er udstedt og primær betalingsmetode er bankoverførsel, så har kunden mulighed for at betale fakturaen med betalingskort online i Nexus såfremt du tillader det med en yderligere betalingsmetode anført på firmaet. Bemærk dog, at online betaling i Nexus skal være tilvalgt som modul og at du skal have en aktiv indløsningsaftale.

Type af betalingspåmindelse

Betalingspåmindelser, eller rykkere om man vil, knytter sig til emailsystemet i Nexus. På basis af den valgte profil udvælger Nexus de fakturarer der skal rykkes for. Der er forskellige emails til hver af profilerne Aggressiv, Normal og Moderat og forskellige tidsintervaller mellem betalingspåmindelserne.

Fakturalevering

Når fakturaen udstedes i Nexus kan der i kvitteringsvinduet enten leveres en faktura som du kan udskrive, eller blot en leveringsnota. Specielt til kunder, der ikke ønsker at personale i varemodtagelsen får indsigt i fakturaer, kan der med fordel vælges "Mail" som metode til fakturalevering. Hvis du har brug for at udskrive fakturaen og lade den følge varerne kan du vælge print, eller print og email.

Der er også mulighed for at vælge elektronisk levering af faktura, enten ved din manuelle indtastning i et dertil indrettet platform, eller ved automatisk håndtering af Nexus. Sidstnævnte giver mest mening hvis der løbende håndteres elektroniske fakturaer.

Kommentarer

Disse to felter er vendt henholdsvist internt som eksternt.

Leveringskommentar vil fremgå af leveringsnotaer, kørsels og forsendelsesdokumenter. Det er en instruks til din virksomhed eller en underleverandør om kundens standardinstruks vedr. varelevering - eksempelvis "Ring på klokken ved gitterporten", "Kør til Port 4" eller noget tilsvarende.

Faktureringskommentar vil opdukke på skærmen hos det personale i din virksomhed der står for at udstede fakturaer.

Kreditsituation

Indstillingerne her har betydning for hvor stor en økonomisk risiko - om nogen - du vil tage på den pågældende kunde.

kreditfelter

Som det fremgår findes der to beløbsfelter - et forsikret kreditmaksimum og et IKKE-forsikret kreditmaksimum. Kundens samlede kredit hos dig er summen af beløbene i disse to felter.

Mulighed for kreditforsikring

Der er i Nexus faciliteter til at arbejde med kreditforsikring, eksempelvis EulerHermes. Det er ikke uden omkostninger at forsikre debitorer, men kan i visse tider og visse markeder være fornuftigt.

Hvis du er nysgerrig efter om det at tegne en kreditforsikringsaftale kunne hjælpe din virksomhed så kontakt først Raymeon Support for mere information. Nexus er på ingen måde afhængig heraf.

Kreditstatus

Uanset om du bruger kreditforsikring kan du med fordel anvende kreditstatusfeltet også til dine interne procedurer for godkendelse.

Forsikret kreditmaksimum

Såfremt et samarbejde med et kreditforsikringsselskab etableres så vil det være i dette felt at den maksimale sum som selskabet vil forsikre kunden for skal indtastes.

IKKE-forsikret kreditmaksimum

Visse kreditforsikringsselskaber tillader at du selv tager en risiko på kunden også. Din egen risikovillighed udtrykt som et beløb indtaster du i dette felt.

Alle kommentarfelter er interne

Bed dine medarbejdere om at registrere årsag til dispositioner i kommentarfelterne. Kommentér hellere for meget end for lidt.

Fragtmodel

Fragt kan være et større eller mindre emne for netop din virksomhed, og det vil være et emne som du med din Onboarding Specialist vil have behandle under opsætningen af jeres Nexus.

Indstillingerne på firmaet har derfor til formål at sikre at en bestemt kunde opnår nogle bestemte vilkår hvad angår fragt.

freightmodel

Standard route

Rutesystemet i Nexus kræver at ruterne defineres i registreringsdatabasen. De definere ruter vil være valgbare på firmaet i denne drowdownselektor.

Du kan anse ruter fra flere perspektiver. En rute kan være en af jeres egne leveringsbiler. Det kan også være en rute til kunden, eksempelvis en bestemt speditør eller fragtfirma som både I og kunden arbejder med. Der er flere muligheder, tal evt. med Raymeon Support.

Hvis en rute er valgt på firmaet vil ruten blive fremvist på pluk- og leveringssedler, og derfor være synligt for jeres lager og afsendelse.

Fragtmodel

Den valgte fragtmodel styrer hvordan fragten beregnes og opgøres for hver ordre.

freightmodel

Altid fragt

Summen i feltet beløb vil blive tillagt enhver ordre fra firmaet, uanset ordrens størrelse, leveringssted osv. Indstillingen er egnet til aftaler der er meget faste, så dine vilkår er nogenlunde kendte, og hvor dine reelle omkostninger må forventes at variere.

Aldrig fragt

Indstillingen sikrer, at kunden aldrig betaler fragt, uanset ordrens størrelse, leveringssted osv.

Fragt ved køb under grænse

Hvis du ønsker at stimulere kunder til at handle for et minimumsbeløb så er en fragtgrænse en måde at gøre det på. I feltet "Grænse" udfylder du det beløb der skal bestilles for for at opnå fragtfri levering. Summen skal udtrykkes excl. moms.

Hvis ikke denne beløbsgrænsen opnåes for en given ordre tillægges fragtprisen hentet fra feltet "Beløb"

Ingen fragt, produktpris < grænse, produktpris + beløb

Denne model vil aldrig opkræve selvstændig fragt på ordrer, men i stedet tillægge et beløb til varens pris, såfremt visse forhold er opfyldt. Det er vigtigt at forstå, at denne fragtmodel ikke virker sammen med specialpriser, hverken de permanente specialpriser eller ad hoc specialpriser, fordi naturen i specialpriser er at de håndterer afvigelser fra hvad der ellers ville ske - herunder også denne fragtmodel.

Modellen siger, at hvis et produkt koster mere end en fast grænse (udfyldes i feltet "Grænse") så tillægges der er ikke en fragtsum til produktets pris. Men hvis produktet koster mindre end samme faste grænse, så tillægges summen i feltet "Beløb" til produktets pris.

Afhængigt at samhandlen med den specifikke kunde, typen af jeres produkter, og mange andre faktorer, kan det være at denne model giver mening. Typisk vil det være relativt små beløb der tillægges produktets pris, sådan at du får en rimeligt sum ind til at dække din fragtomkostning ved en normal ordre.

Beregn i kurv

Denne indstilling er den mest dynamiske og som oftest den, der er mest fair for både dig og dine kunder.

For at modellen virker optimalt skal du udfylde information på hvert katalogprodukt der passer til de fragtleverandører du bruger. Herunder kan du se et skærmbillede fra adminvinduet for et katalogprodukt.

fragtkatalogprodukt

Læs mere via ovenstående links om de enkelte felter på katalogproduktet, men grundlæggende skan siges, at størrelser og volumenvægt har størtst betydning hvor luftfragt anvendes.

Miljøvariabler - Envvars

Envvars (kort for Environment Variables - på dansk Miljøvariabler) er tekststrenge, der kan fastholde en bestemt værdi. Værdien gemmes på et bestemt element, og Nexus vil forsøge at tolke og agere efter værdien når elementet behandles.

Der er mulighed for at sætte miljøvariabler en lang række steder i Nexus - eksempelvis på produkter, abstrakte produkter, produktkategorier, firmaer, SD-sider osv.

Formålet med envvars er som oftest at få Nexus til at opføre sig på en bestemt måde når en bestemt miljøvariabel mødes. Andre formål kunne være blot at gemme data om elementet.

productenvvar